Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie okresowej kontroli polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego obiektów będących własnością Spółki , zgodnie z Prawem Budowlanym art. 62 ust. 1 pkt. 1) ppkt. a), b), c).

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

Informujemy, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania, którego przedmiotem jest przeprowadzenie okresowej kontroli polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego obiektów będących własnością Spółki, zgodnie z Prawem Budowlanym art. 62 ust. 1 pkt. 1) ppkt. a), b), c) dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez: 

BUDSERWIS DARIUSZ DZWILEWSKI
UL. A. Dulina 6/20
80-180 Gdańsk

 

Informacja o udzieleniu zamówienia


 

Spółka ,,INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie okresowej kontroli polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego obiektów będących własnością Spółki, zgodnie z Prawem Budowlanym art. 62 ust. 1 punkt 1) ppkt. a ), b), c).

 

  1. Zakres okresowej kontroli zgodny z art. 62 ust. 1 pkt. 1) ppkt. a), b), c) Prawa Budowlanego polegający na sprawdzeniu stanu technicznego :

a) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,

b) Instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,

c) Instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych ) 

2. Wykonawca po wykonaniu kontroli sporządzi protokół, w którym umieści m.in. informację : o nazwie firmy dokonującej kontroli , datę wykonania , datę następnej kontroli oraz imię i nazwisko osoby kontrolującej, oraz informacje o posiadanych uprawnieniach budowlanych osób przeprowadzających kontrolę.

3. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu potwierdzenie złożenia zawiadomienia o przeprowadzonej kontroli do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 3

4. Obiekt objęty kontrolą

 

  1. Świebodzicki Park Przemysłowy ul. Wałbrzyska 38 w Świebodzicach

Lp.

Obiekt

Powierzchnia zabudowy

( m2)

Instalacje

1

Budynek magazynowy 104-75 (bunkier)

52,00

– wentylacja grawitacyjna

2

Budynek magazynowy 104 – 80 (bunkier)

52,00

– wentylacja grawitacyjna

3

Budynek straży + biura 109 -22 (wulkanizacja)

172,00

– grzewcza – opalana paliwem ciekłym,

– wentylacja grawitacyjna

4

Hala produkcyjna 101 – 72

Hala G

7.753,00

-wentylacja grawitacyjna i mechaniczna

-gazowa

-separator ropopochodnych

5

Hala produkcyjno-magazynowa z częścią administracyjno – socjalną

Obiekt A

1.770,89

– wentylacja grawitacyjna i mechaniczna

-gazowa

– separator ropopochodnych

6

Budynek E

553,60

– wentylacja grawitacyjna i mechaniczna

-gazowa

7

Budynek D

101-70

393,7

– wentylacja grawitacyjna i mechaniczna

-gazowa

8

Budynek Bi C

621,55

– wentylacja grawitacyjna i mechaniczna

-gazowa

9

Budynek magazynu głównego 104-24

Obiekt F

855,00

– wentylacja grawitacyjna i mechaniczna

-gazowa

10

Budynek socjalny G

105 -71

1430,00

– wentylacja grawitacyjna i mechaniczna

-gazowe

 

II.Świebodzice, Szosa Świdnicka 57

 

Lp.

Obiekt

Powierzchnia zabudowy

( m2)

Instalacje

1

Budynek socjalny

824,00

– wentylacja grawitacyjna i mechaniczna

– kotłownia opalana paliwem stałym

 

III. Świdnicki Park Przemysłowy

 

Lp.

Obiekt

Powierzchnia zabudowy

( m2)

Instalacje

1

Hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną – ul. Towarowa 30

4.988,77

– wentylacja grawitacyjna i mechaniczna

-gazowa

– separator ropopochodny

2

Hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną – ul. Towarowa 28A

4.758,00

– wentylacja grawitacyjna i mechaniczna

-gazowa

– separator ropopchodnych

 

IV. Wałbrzyski Park Przemysłowy

 

Lp.

Obiekt

Powierzchnia zabudowy

( m2)

Instalacje

1

Hala produkcyjno – wraz z częścią socjalną i budynkiem technicznym – ul. Uczniowska 34

6.200,23

– wentylacja grawitacyjna i mechaniczna

-gazowa

– separator ropopochodnych

2

Hala produkcyjno z częścią socjalną i magazynową – ul. Południowa 3

1.734,00

– wentylacja grawitacyjna i mechaniczna

-gazowa

 

V. Dzierżoniowski Park Przemysłowy

Lp.

Obiekt

Powierzchnia zabudowy

( m2)

Instalacje

1

Hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną – ul. Strefowa 19

4.521,30

– wentylacja grawitacyjna i mechaniczna

-gazowa

– separator ropopochodnych

2

Hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną – ul. Strefowa 17

1364,06

– wentylacja grawitacyjna i mechaniczna

-gazowa

– separator ropopochodnych

 

VI. Żarów, ul. Zamkowa 1

 

Lp.

Obiekt

Powierzchnia zabudowy

( m2)

Instalacje

1

Budynek usługowo – biurowy

493,71

– wentylacja grawitacyjna i mechaniczna

-gazowa

 

Termin wykonania zamówienia :

  1. rozpoczęcie realizacji: – od dnia przekazania zlecenia

  2. zakończenie realizacji – do ustalenia jednak nie później niż do 28 maja 2018r.

 

W przypadku stwierdzenia, nieprawidłowości należy pisemnie poinformować Zamawiającego.

.

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt z Panem Wojciechem Kloc pod nr telefonu 74 646 25 76.

Oferty należy składać w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie w terminie do 17.05.2018r. do godziny 12.00 osobiście lub za pośrednictwem poczty . Koperta powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego:

 

INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.

ul. Uczniowska 16

58-306 Wałbrzych

i opisana:

 

Oferta na wykonanie usługi pn.:

Przeprowadzenie okresowej kontroli polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego obiektów będących własnością Spółki, zgodnie z Prawem Budowlanym art. 62 ust. 1 punkt 1) ppkt. a ), b), c)”

 

(Nie otwierać przed dniem 17.05.2018r. godz. 12.00)

 

Oferta powinna uwzględniać cenę netto za wykonanie wszystkich kontroli

 

 

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Załącznik 1
  3. Załącznik 2