Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie okresowej kontroli polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego obiektów będących własnością Spółki , zgodnie z Prawem Budowlanym art. 62 ust. 1 pkt. 1) ppkt. a), b), c).

Spółka ,,INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie okresowej kontroli polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego obiektów będących własnością Spółki, zgodnie z Prawem Budowlanym art. 62 ust. 1 punkt 1) ppkt. a ), b), c).

 

 1. Zakres okresowej kontroli zgodny z 62 ust. 1 pkt. 1) ppkt.  a), b), c) Prawa Budowlanego polegający na sprawdzeniu stanu technicznego : 

a)elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
a)Instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
a)Instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych ) .

 1. Wykonawca po wykonaniu kontroli sporządzi protokół, w którym umieści m.in. informację : o nazwie firmy dokonującej kontroli , datę wykonania , datę następnej kontroli oraz imię i nazwisko osoby kontrolującej, oraz informacje o posiadanych uprawnieniach budowlanych osób przeprowadzających kontrolę.
 2. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu potwierdzenie złożenia zawiadomienia o przeprowadzonej kontroli do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 3

 

 1. Obiekt objęty kontrolą

 I. Świdnicki Park Przemysłowy

 

Lp. Obiekt Powierzchnia zabudowy ( m2) Instalacje
1 Hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną – ul. Towarowa 30 4.988,77 – wentylacja grawitacyjna i mechaniczna

-gazowa

– separator ropopochodny

2 Hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną – ul. Towarowa 28A 4.758,00 – wentylacja grawitacyjna i mechaniczna

– gazowa

– separator ropopchodnych

 

 II. Wałbrzyski Park Przemysłowy

 

Lp. Obiekt Powierzchnia zabudowy ( m2) Instalacje
1 Hala produkcyjno – wraz z częścią socjalną i budynkiem technicznym – ul. Uczniowska 34 6.200,23 – wentylacja grawitacyjna i mechaniczna

– gazowa

– separator ropopochodnych


III. Dzierżoniowski Park Przemysłowy

 

Lp. Obiekt Powierzchnia zabudowy ( m2) Instalacje
1 Hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną – ul. Strefowa 19   4.521,30 – wentylacja grawitacyjna i mechaniczna

– gazowa

– separator ropopochodnych

 

 

Termin wykonania  zamówienia :

 1. rozpoczęcie realizacji:       
   – od dnia przekazania zlecenia
 2. zakończenie realizacji 
  – do ustalenia jednak nie później niż do

15 listopada 2017r.

 

W przypadku stwierdzenia, nieprawidłowości należy pisemnie poinformować Zamawiającego.

 

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt z Panem Wojciechem Kloc pod nr telefonu 74 646 25 76.

 

Podpisaną ofertę  należy przesłać na adres email: wojciech.kloc@ipdevelopment.pl w terminie do 03.10.2017 r. do godziny 15.00 lub złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty w sekretariacie Spółki przy ul. Uczniowskiej 16 w Wałbrzychu.

Oferta powinna uwzględniać cenę netto  za wykonanie wszystkich kontroli .

 

 

Załączniki:

1/ Zapytanie ofertowe
2/ Oferta 1
3/ Oferta 2 

 


Wałbrzych, dnia 10 października 2017r.

 

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

Informuję, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania, którego przedmiotem jest: 

„Przeprowadzenie okresowej kontroli polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego obiektów będących własnością Spółki , zgodnie z Prawem Budowlanym art. 62 ust. 1 pkt. 1)  ppkt. a), b), c).”

dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

 

BUDSERWIS

DARIUSZ DZWILEWSKI

UL. A. Dulina 6/20

80-180 Gdańsk

 

Załączniki:

 1. Informacja o udzieleniu zamówienia (pdf)