Zapytanie ofertowe na realizację jednorazowej usługi polegającej na uporządkowaniu chodników wraz z koszeniem poboczy przyległych do ulicy Orzechowej i Brzoskwiniowej w Wałbrzychu

Spółka ,,INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na realizację jednorazowej usługi polegającej na uporządkowaniu chodników wraz z koszeniem poboczy przyległych do ulicy Orzechowej i Brzoskwiniowej w Wałbrzychu .

Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa usługa polegająca na uporządkowaniu chodników wraz z koszeniem poboczy przyległych do ulicy Orzechowej i Brzoskwiniowej w Wałbrzychu w następującym zakresie:

– opryski randapem

– odchwaszczanie powierzchni chodników,

– koszenie poboczy (0,5 m od krawężnika),

– koszenie pasów zieleni przylegających do chodników,

– grabienie,

– wywóz pokosu

 

Prosimy o podanie w ofercie ceny netto :

  • Cena za jednorazową usługę

 

Okres realizacji usługi: do 17 listopada 2017r.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia bez podania uzasadnienia, w szczególności gdy koszt realizacji zamówienia przekroczy kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.

Ofertę należy przesłać na adres mailowy: agnieszka.jaroszewska@ipdevelopment.pl do dnia 06.11.2017r. do godz.15.00

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt z Panią Agnieszka Jaroszewską 74 646 25 77

Przed złożeniem oferty Wykonawca powinien przeprowadzić wizję lokalną terenu, który podlegać będzie pracom objętym Zamówieniem.

 

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe (doc)
  2. Oferta (doc)
  3. Oświadczenie (doc)
  4. Mapa terenu (pdf)

 


INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Informuję, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania, którego przedmiotem jest:

„Uporządkowanie chodników wraz z koszeniem poboczy przyległych do ulicy Orzechowej i Brzoskwiniowej w Wałbrzychu” – usługa jednorazowa

Dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez: 

CLEAN TEAM
DANNUTA MORAWSKA
Zwrócona 114
57-200  Ząbkowice Śląskie

Załączniki:

1.  Informacja o udzieleniu zamówienia


INFORMACJA DO OFERENTÓW

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA


” INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o uprzejmie informuje, że unieważniono postępowanie zamieszczone na stronie internetowej Spółki w dniu 25 października 2017r. na realizację jednorazowej usługi polegającej na uporządkowaniu chodników wraz z koszeniem poboczy przyległych do ulicy Orzechowej i Brzoskwiniowej w Wałbrzychu. Powodem unieważnienia jest odstąpienie Zleceniobiorcy od realizacji zlecenia.

 

Załączniki:

1. Unieważnienie postępowania