Zapytanie ofertowe na realizację usługi odśnieżania na obiektach i terenach będących własnością Spółki .

 Spółka ,,INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na realizację usługi odśnieżania na obiektach i terenach będących własnością Spółki .

 

Zakres usługi obejmuje :

 • Świdnicki Park Przemysłowy a) Obiekt zlokalizowany przy ul. Towarowej 28A
  – plac manewrowy z kostki betonowej wraz z drogą asfaltową przy parkingu – ok. 3000 m2;
  – parking  (kostka betonowa) – ok. 1250 m2;
  – chodnik wraz ze strefami wejściowymi do budynku – ok. 600 m2;
  – dach hali + biurowca (membrana PCV) – ok. 4500 m2


b) Obiekt zlokalizowany przy ul. Towarowej 30
– plac manewrowy (asfalt) z parkingiem ( kostka betonowa) – ok. 600 m2;
– droga dojazdowa do hali (asfalt) – ok. 1400 m2;
– chodniki wraz ze schodami i strefą wejściową do biurowca – ok. 150 m2;

 • Dzierżoniowski Park Przemysłowy przy ul. Strefowej 19

c) odśnieżanie dachu hali + biur ( membrana PCV) – ok. 2000 m2

 • Wałbrzyski Park Przemysłowy

d) Obiekt zlokalizowany przy ul. Uczniowskiej 34
– dach hali, biurowca i budynku technicznego ( membrana PCV) – ok. 3200 m2

 • Świebodzicki Park Przemysłowy
       e) dach hali A ( membrana PCV) – ok. 1700 m2;
       f) dach hali B + C ( membrana PCV, papa) – ok. 650 m2;
       g) dach hali D ( membrana PCV) – ok. 400 m2
       h) dach hali E (membrana PCV, papa) – ok. 550 m2;
       i) dach hali F ( papa) – ok. 850 m2;
       j) dach hali G (membrana) – ok. 7600 m2 
 • Obiekt zlokalizowany w Wałbrzychu przy Południowej 3
       k) dach z blachy falistej – ok. 1600 m2

 

Prosimy o podanie w ofercie cen w dwóch wariantach:

 • Cena za jednorazową usługę
 • Cena ryczałtowa za miesiąc

Okres realizacji usługi: od podpisania umowy do 30 marca 2018r.

Ponadto prosimy o wycenę dla poszczególnych lokalizacji osobno (oznaczonych literami  od a do k) ponieważ Spółka dopuszcza możliwość zlecenia prac na poszczególnych obiektach różnym oferentom.  Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający  może przed podpisaniem umowy doszacować zakres usługi zwiększając lub zmniejszając powierzchnię terenu/obiektu.

 Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia bez podania uzasadnienia, w szczególności gdy koszt realizacji zamówienia przekroczy kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.

 

Ofertę należy przesłać na adres mailowy: agnieszka.jaroszewska@ipdvelopment.pl do dnia 6.11.2017 r. do godz.15.00

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt z Panią Agnieszka Jaroszewską 74 646 25 77

 

Załączniki:
1/ Zapytanie ofertowe

 


 

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Informuję, iż w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego na realizację usługi odśnieżania na terenach będących własnością Spółki, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

Zakład Budowalny
„KRIBUD” Ryszard Zapała
Zwrócona 114
570-200 Ząbkowice Śląskie

 

Załączniki:
1/ Informacja o udzieleniu zamówienia