Zapytanie ofertowe na realizację usługi polegającej na uporządkowaniu chodników wraz z koszeniem poboczy przyległych do ulicy Orzechowej i Brzoskwiniowej w Wałbrzychu

Spółka ,,INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na realizację usługi polegającej na uporządkowaniu chodników wraz z koszeniem poboczy przyległych do ulicy Orzechowej i Brzoskwiniowej w Wałbrzychu.

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na uporządkowaniu chodników wraz z koszeniem poboczy przyległych do ulicy Orzechowej i Brzoskwiniowej w Wałbrzychu w następującym zakresie:

– opryski randapem

– odchwaszczanie powierzchni chodników,

– koszenie poboczy (0,5 m od krawężnika),

– koszenie pasów zieleni przyległych do chodnika,

– grabienie,

– wywóz pokosu

 

Powyższe prace należy wykonywać z taką częstotliwością, która świadczyła będzie o właściwym uporządkowaniu chodników i wykoszeniu poboczy, jednak nie rzadziej nie 1 raz w miesiącu.

Prosimy o podanie w ofercie ceny netto :

  • Cena ryczałtowa za miesiąc

 

Okres realizacji usługi: od 1.03.2018r. do 31 października 2018r.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia bez podania uzasadnienia, w szczególności gdy koszt realizacji zamówienia przekroczy kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.

Ofertę należy przesłać na adres mailowy: agnieszka.jaroszewska@ipdevelopment.pl do dnia 03.11.2017r. do godz.15.00

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt z Panią Agnieszka Jaroszewską 74 646 25 77

Przed złożeniem oferty Wykonawca powinien przeprowadzić wizję lokalną terenu, który podlegać będzie pracom objętym Zamówieniem.

 

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe (doc)
  2. Oferta (doc)
  3. Oświadczenie (doc)
  4. Mapa terenu (pdf)