Zapytanie ofertowe na wykonanie czyszczenia przewodów spalinowych i dymowych, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków § 34 dla obiektów będących własnością IPD Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe  na wykonanie czyszczenia przewodów spalinowych i dymowych, zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków § 34 dla obiektów będących własnością IPD Sp. z o.o.

Spółka INVEST-PARK DEVELOPMENT Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty cenowej  na wykonanie czyszczenia przewodów spalinowych i dymowych, zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków § 34 dla następujących obiektów będących własnością IPD Sp. z o.o.:

 

  • Świdnicki Park Przemysłowy
Nazwa obiektu Ilość kotłów gazowych
Hala magazynowo  produkcyjna z częścią socjalno- techniczną zlokalizowana przy ul. Towarowej 28 A  4 szt.
Hala magazynowo – produkcyjna z częścią socjalno – techniczną zlokalizowana przy ul. Towarowej 30 1 szt.

  • Świebodzicki Park Przemysłowy
Nazwa obiektu Ilość kotłów
Budynek biurowo- socjalny przy hali G kocioł gazowy 1 szt.
Hala magazynowo  produkcyjna z częścią socjalno- techniczną hala A kocioł gazowy 1 szt.
Hala magazynowo  produkcyjna z częścią socjalno- techniczną hala B i C kocioł gazowy  4 szt.
Hala magazynowo  produkcyjna z częścią socjalno- techniczną hala  D kocioł gazowy 1 szt.
Hala magazynowo  produkcyjna z częścią socjalno- techniczną hala F kocioł gazowy 2 szt.
Budynek usługowy (wulkanizacja) kocioł na paliwo ciekłe 1 szt.

  • Świebodzice, Szosa Świdnicka 57
Nazwa obiektu Ilość kotłów
Obiekt produkcyjno – usługowy kocioł na paliwo stałe 1 szt.

  • Wałbrzyski Park Przemysłowy
Nazwa obiektu Ilość kotłów gazowych  
Hala magazynowo  produkcyjna z częścią socjalno- techniczną zlokalizowana przy ul. Uczniowska 34 3 szt.
Hala magazynowo – produkcyjna z częścią socjalno – techniczną zlokalizowana przy ul. Południowa 3  1 szt.

  • Dzierżoniowski Park Przemysłowy
Nazwa obiektu Ilość kotłów gazowych  
Hala magazynowo  produkcyjna z częścią socjalno- techniczną zlokalizowana przy ul. Strefowej 15-17 2 szt.
Hala magazynowo – produkcyjna z częścią socjalno – techniczną zlokalizowana przy ul. Strefowa 19  2 szt.

  • Żarów
Nazwa obiektu Ilość kotłów gazowych
Budynek biurowo – usługowy ul. Zamkowa 1 1 szt.

Wykonawca po dokonanym przeglądzie  umieści informację : o nazwie firmy dokonującej kontroli , datę wykonania , datę następnego przeglądu oraz imię i nazwisko osoby kontrolującej.

Termin wykonania  zamówienia :

  1. rozpoczęcie realizacji: – od dnia przekazania zlecenia
  2. zakończenie realizacji – do 30.06.2017r.

W przypadku stwierdzenia, nieprawidłowości należy pisemnie poinformować Zamawiającego.

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt z Panem Wojciechem Kloc pod nr telefonu 74 646 25 76.

Podpisaną ofertę  należy przesłać na adres email: wojciech.kloc@ipdevelopment.pl w terminie do 05 czerwca 2017r. do godziny 15.00 lub złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty w sekretariacie Spółki przy ul. Uczniowskiej 16 w Wałbrzychu.

Oferta powinna uwzględniać cenę netto  za wykonanie wszystkich przeglądów.

 ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2