Zapytanie ofertowe – na wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Informuje, iż w wyniku przeprowadzone postępowania, którego przedmiotem jest wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla obiektu w Świebodzickim Parku Przemysłowym przy ul. Wałbrzyskiej 38 – hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną wraz z przyziemiem ( Hala G ) dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

SOLIDO BHP
UL. Biskupa Czesława Kaczmarka 4/6
25-002 Koelce

 

Informacja o udzieleniu zamówienia

 


 

Spółka ,,INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla obiektu poniżej :

 

  • Świebodzicki Park Przemysłowy ul. Wałbrzyska 38

– hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną wraz z przyziemiem (Hala G)

 

Termin wykonania zamówienia :

  1. rozpoczęcie realizacji: – od dnia przekazania zlecenia

  2. zakończenie realizacji – nie później niż do 31 maja 2018r.

 

W załączeniu rzut hali z podziałem funkcjonalno-użytkowym .

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia bez podania uzasadnienia, w szczególności gdy koszt realizacji zamówienia przekroczy kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia

 

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt z Robertem Strzeleckim pod nr telefonu 74 646 25 76.

 

Podpisaną ofertę  należy przesłać na adres email: robert.strzelecki@ipdevelopment.pl w terminie do 16.05.2018 r. do godziny 15.00 lub złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty w sekretariacie Spółki przy ul. Uczniowskiej 16 w Wałbrzychu.

 

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe
2. Załącznik 1
3. Załącznik 2