Zapytanie ofertowe na wykonanie kompletnej dokumentacji dot. rozbudowy obiektu zlokalizowanego w Świdnicy przy ul. Towarowej 30

Spółka INVEST-PARK DEVELOPMENT Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na wykonanie kompletnej dokumentacji dot. rozbudowy obiektu zlokalizowanego w Świdnicy przy ul. Towarowej 30. Przedmiotowa rozbudowa zakłada powiększenie istniejącego budynku magazynowo-propdukcyjnego o ok. 2.000 m2 (ok. 1.000 m2 powierzchni magazynowo-produkcyjnej oraz ok. 1.000 m2 powierzchni biurowej). W skład zapytania ofertowego wchodzi następujący zakres:

a) Opracowanie koncepcji rozbudowy obiektu

b) Uzyskanie decyzji środowiskowej

c) Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy

d) Wykonanie mapy do celów projektowych

e) Opracowanie Projektu budowlanego i uzyskanie decyzji pozwolenia na rozbudowę

f) Pełnienie funkcji nadzoru autorskiego.

Ofertę zawierającą cenę oraz terminy realizacji należy rozbić na dwa etapy:

  • etap I: obejmuje realizację pkt. a), b), c)
  • etap II: obejmuje realizację pkt. d), e), f)

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt z Panem Wojciechem Kloc pod nr telefonu 74 646 25 77.

Podpisaną ofertę należy przesłać na adres email: ipd@ipdevelopment.pl w terminie do 25.08.2017 r. do godziny 12.00 lub złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty w sekretariacie Spółki przy ul. Uczniowskiej 16 w Wałbrzychu – I piętro.

Załączniki:

Załącznik Nr 1 Formularz Oferty

Załącznik Nr 2 Oświadczenie O Spełnieniu Warunków Udziału W Postępowaniu