Zapytanie ofertowe na wykonanie posadzki przemysłowej na terenie hali G zlokalizowanej w Świebodzicach przy ul Wałbrzyskiej 38 na obszarze Świebodzickiego Parku Przemysłowego.

Spółka INVEST-PARK DEVELOPMENT Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie posadzki przemysłowej wewnątrz hali o powierzchni około 2.160 m2

 

Zakres prac obejmuje:

– wykonanie projektu posadzki przemysłowej o obciążeniu użytkowym 50kN/m2,
– powierzchnia przeznaczona pod wykonanie posadzki: około 2160m2
– nowa posadzka będzie układana na istniejącej posadzce przemysłowej
– nowa posadzka musi zostać zaimpregnowana, utwardzona powierzchniowo i zatarta na gładko,
należy przewidzieć dylatacje obwodowe wokół ścian i słupów,
– należy zaprojektować dozbrojenia okolic słupów,
należy wykonać mechaniczne nacięcie, fazowania i wypełnienia dylatacji
– w obszarze istniejących otworów drzwiowych oraz otworu bramowego należy zaprojektować i wykonać zaniżenia posadzki, tak aby nawiązać wysokość nowej posadzki z istniejącymi otworami.

Przed złożeniem oferty należy obowiązkowo przeprowadzić wizję lokalną miejsca wykonywania robót po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym.


Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej kopercie. Koperta powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego:

INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.

ul. Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych

i opisana:

Oferta na wykonanie usługi pn.:

Wykonanie posadzki przemysłowej na terenie hali G zlokalizowanej w Świebodzicach przy ul Wałbrzyskiej 38 na obszarze Świebodzickiego Parku Przemysłowego.

(Nie otwierać przed dniem 15.02.2018r. godz. 15:00)

 

 

Termin wykonania zamówienia : do ustalenia z Zamawiającym jednak nie później niż do 05.03.2018 r.

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt z Panem Wojciechem Kloc lub Panem Robertem Strzeleckim pod nr telefonu 74 646 25 77.

Ofertę  należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty w sekretariacie Spółki przy ul. Uczniowskiej 16 w Wałbrzychu (1 piętro).

 

Załączniki

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Rzut hali
  3. Formularz oferty