Zapytanie ofertowe na wykonanie prac adaptacyjnych na terenie hali zlokalizowanej na obszarze Wałbrzyskiego Parku Przemysłowego przy ul. Uczniowskiej 34

Spółka „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym na wykonanie prac adaptacyjnych na terenie hali zlokalizowanej na obszarze  Wałbrzyskiego Parku Przemysłowego przy ul. Uczniowskiej 34 zgodnie z poniższym zakresem.

Zakres Prac obejmuje:

  • Wykonanie projektu przebudowy wraz z uzyskaniem odpowiedniego pozwolenia;
  • Modyfikacja pól stężonych 2 kpl. (demontaż istniejących stężeń prętowych i montaż stężenia portalowego blachownicowego);
  • Przygotowanie otworów pod montaż bram kurierskich (wycięcie podwaliny żelbetowej i wykonanie progu z masy epoksydowej, wycięcie otworów w ścianach zewnętrznych wraz z utylizacją materiałów);
  • Dostawa i montaż elementów zimnogiętych (słupki bramowe, rygle, konstrukcja wsporcza pod bramy itp.);
  • Dostawa i montaż bram kurierskich 8 kpl. Specyfikacja bram w załączonym pliku;
  • Montaż zadaszenia nad bramami kurierskimi 8 kpl. (przekrycie z poliwęglanu na lekkiej konstrukcji stalowej);
  • Montaż odbojnic przemysłowych rurowych w kolorze żółto-czarnym zlokalizowanych przy bramach kurierskich (20 szt. wewnętrznych kotwionych bezpośrednio do posadzki przemysłowej, 20 szt. zewnętrznych mocowanych na fundamentach);
  • Demontaż istniejących odbojnic zewnętrznych wraz z uzupełnieniem kostki betonowej (utylizacja odbojnic po stronie Zamawiającego);
  • Demontaż wewnętrznej ściany wydzielającej z płyt warstwowych wraz z konstrukcją stalową (utylizacja po stronie Zamawiającego);
  • Uzyskanie stosownych zezwoleń

 

Ofertę należy podpisać, zeskanować i przesłać na adres email: wojciech.kloc@ipdevelopment.pl w terminie do 12.09.2016 r. do godziny 10.00 lub złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty w sekretariacie Spółki przy ul. Uczniowskiej 16.

Oferta powinna uwzględniać cenę netto za wykonanie wszystkich robót, a także termin realizacji zadania (preferowany termin wykonania w/w prac do końca października 2016 r. wraz z uzyskaniem stosownych zezwoleń pozwalających na użytkowanie obiektu)

Przed złożeniem oferty należy dokonać wizji lokalnej w miejscu wykonywania robót budowlanych. W tym celu proszę o kontakt pod numerem telefonu tel. 74 646 25 77.

 

Załączniki:

standardy wykończenia – bramy

tabela ofertowa