Zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlano-instalacyjnych na terenie hali G zlokalizowanej w Świebodzicach przy ul. Wałbrzyskiej 38 na obszarze Świebodzickiego Parku Przemysłowego.

Spółka INVEST-PARK DEVELOPMENT Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zabudowy biurowo-socjalnej wraz z instalacjami wewnątrz hali. Po stronie Oferenta – robocizna, po stronie Zamawiającego dostawa wszystkich materiałów.

 

Zakres prac do wykonania


Branża budowlana

1. Prace rozbiórkowe – rozebranie istniejącej zabudowy z płyt g-k, istniejących instalacji, płyt warstwowych, okładzin ceramicznych, blachy trapezowej, papy termozgrzewalnej, w osiach 56’/A-B’. Materiały z rozbiórek należy złożyć w wyznaczonym miejscu na hali

2. Wykonanie wewnętrznych podziałów – ścian z płyt g-k na ruszcie stalowym gr. 12,5 cm (pojedyńcze płytowanie płytą typ A, wełna 10cm), pomieszczenie P05 należy wydzielić płytą F, w pomieszczeniach sanitarnych(wilgotnych) należy zastosować płytę H2. Ścianki należy wykonać na wysokość 360cm. W otworach drzwiowych stosować profile wzmocnione UA. Wykończenie ścian gk – szpachlowanie, gruntowanie i jednokrotne malowanie farbą akrylową oraz akrylowanie.

3. Tynkowanie (tynk gipsowy) ściany w osi C/7-10, B’/4-6′, 4/A-B’ tylko od strony pomieszczeń

4. Ułożyć izolację przeciwwodną na posadzce z wywinięciem na ściany w pomieszczeniach wilgotnych (P11-P12, P14-P18, P21-P22)

5. Ułożenie płytek gresowych na posadzce (gres techniczny) wraz fugowaniem i cokolikiem w pomieszczeniach P03, P05-P12, P14-P18, P21-P22

6. Ułożenie płytek na wszystkich ścianach w pomieszczeniach wilgotnych (P11-P12, P14-P18, P21P22) na wysokość 2,1 m wraz z fugowaniem i silikonowaniem

7. Ułożenie fartuchów z płytek w pomieszczeniu P10, P19 wraz z fugowaniem i silikonowaniem

8. Montaż stolarki drzwiowej wraz z wykończeniem ościeży, ościeżnica kątowa.

9. Ułożenie i zamocowanie blachy trapezowej jako przykrycie wszystkich pomieszczeń biurowosocjalnych

10. Montaż sufitów podwieszanych typu termaflex w pomieszczeniach P03, P05-P12, P14-P18, P21-P22

11. Domurowanie ścian klatki schodowej z bloczka Ytong gr 24cm na pełną wysokość pod blachę (7,2m) w tym wykonanie dwóch wieńców 24cmx24cm, uszczelnienie połączenia między murem, a blachą. Tynkowanie i malowanie ścian klatki schodowej. Obecnie ściany są wyprowadzone na wysokość 3,4m.

12. Wykonanie zabudów szachtów instalacyjnych w osiach 5,6,8,9/A z płyt g-k


Branża elektryczna

13. Rozprowadzenie instalacji elektrycznej we wszystkich pomieszczeniach, montaż opraw, montaż włączników/wyłączników, montaż gniazd (po dwa podwójne na każde pomieszczenie), montaż rozdzielni wraz z wpięciem wszystkich obwodów, doprowadzenie zasilania do kotła gazowego, przeprowadzenie prób i pomiarów.


Branża sanitarna

14. Rozprowadzenie ciepłej i zimnej wody oraz instalacji cyrkulacyjnej do wszystkich punktów czerpalnych (tj. do pomieszczeń: P10-P12, P14-P18, P19, P21-P22). Kocioł gazowy dwufunkcyjny jest zamontowany w pomieszczeniu P19.

15. Rozprowadzenie instalacji kanalizacji sanitarnej do pomieszczeń: P10-P12, P14-P18, P19, P21P22)

16. Wykonanie instalacji CO wraz z montażem grzejników, wykonanie prób szczelności

17. Rozprowadzenie instalacji do central wentylacyjnych wraz z montażem i podłączeniem central 18 zamontowanie i podłączenie białego montażu (umywalki nad szafkowe, ustępy kompaktowe, brodzki z kabinami, zlewozmywaki, baterie)


 

Przed złożeniem oferty należy obowiązkowo przeprowadzić wizję lokalną miejsca wykonywania robót po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym.


Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej kopercie. Koperta powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego:

 

INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o., ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych

i opisana:

Oferta na wykonanie usługi pn.:

Wykonanie robót budowlano-instalacyjnych na terenie hali G zlokalizowanej w Świebodzicach przy ul Wałbrzyskiej 38 na obszarze Świebodzickiego Parku Przemysłowego.”

(Nie otwierać przed dniem 07.03.2018r. godz. 12:30)

Termin wykonania zamówienia : do ustalenia z Zamawiającym

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt z Panem Wojciechem Kloc lub Panem Robertem Strzeleckim pod nr telefonu 74 646 25 77.

Ofertę  należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty w sekretariacie Spółki przy ul. Uczniowskiej 16 w Wałbrzychu (1 piętro).

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Zakres prac
Załącznik nr 2 –  Rzut hali z zaznaczonymi pomieszczeniami biurowo-socjalnymi
Załącznik nr 3 – Instalacje wodno-kanalizacyjne
Załącznik nr 4 – Instalacje C.O.

Formularze:

Formularz nr 1 – informacja o oferencie
Formularz nr 2 – formularz oferty