Zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych – wymurowanie ścian wewnętrznych wydzielających w hali G, położonej w Świebodzicach przy ul. Wałbrzyskiej 38.

Spółka ,,INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na prace murarskie – polegająca na murowaniu ścian wewnętrznych o grubości 24cm (beton komórkowy) na zaprawie cienkowarstwowej na obiekcie w Świebodzicach. Prace będą realizowane „pod dachem”.

  • Łączna ilość ścian do wymurowania ponad 1600 m2. Istnieje możliwość zlecenia mniejszego zakresu prac.

  • Wysokość murowania do ok. 6m (od istniejącej posadzki betonowej do blachy trapezowej na dachu lub do dźwigara żelbetowego)

  • Do wykonania również trzpienie i wieńce żelbetowe w powstających ścianach. Projektuje się realizację trzpieni (24cm x 24cm) co 6m, a wieńców (24cm x 24cm) w połowie wysokości ściany na wysokości ok. 3m.

 

Po stronie Wykonawcy – robocizna, rusztowania, szalunki, elektronarzędzia.

Po stronie Zamawiającego – materiał tj.: bloczki, zaprawa murarska, klej, zbrojenie, beton.

 

Prosimy o podanie w ofercie ceny netto robocizny za:

  1. Wymurowanie 1m2 ściany oraz
  2. Wykonanie 1m3 elementów żelbetowych

Ofertę należy przesłać na adres mailowy: robert.strzelecki@ipdevelopment.pl do dnia 16.11.2017r. do godz.15.00

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt pod numerem telefonu 602 793 601

Przed złożeniem oferty Wykonawca powinien przeprowadzić wizję lokalną obiektu, w którym prowadzone będą prace.

 

Termin rozpoczęcia prac od 16 listopada 2017 (lub późniejszy uzgodniony z Zamawiającym). Termin płatności oraz termin wykonania prac do ustalenia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia bez podania uzasadnienia.

 

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Projekt budowlany