Zapytanie ofertowe na wykonanie robót elektrycznych m.in.: rozprowadzenie szynoprzewodów, kabli, montaż rozdzielnic w hali G, położonej w Świebodzicach przy ul. Wałbrzyskiej 38.

Spółka ,,INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na poniższy zakres prac.

 

Robocizna

A. Opracowanie dokumentacji.
B. Montaż kasety zasilającej na istniejącym szynoprzewodzie 1600  A dla Firm Urban i DTI
C. Montaż profili wzmocnionych do słupów na ścianach i montaż profili wzmocnionych do legarów sufitowych (wykonanie trasy do montażu szynoprzewodu) -156 mb
D. Montaż szynoprzewodów 1600 a – 78 mb
E. Ułożenie kabli 4 x 2 YAKXS 1 x 240 mm2 + YAKXS 1 x 240 mm2 na odcinku kaseta odpływy, Kierunek RG Urban – 200 mb
F. Montaż koryt kablowych E – 200 – 64 mb
G. Dostawa i montaż rozdzielnicy R – 50 kW
H. Ułożenie kabla YAKXS 5 x 25 mm2 od RG do R(50 kW) – 55 mb
I. Montaż rozdzielnicy Głównej o mocy 1 x 400 kW z podłączeniem kabli zasilających i odpływowych Firma Urban
J. Montaż rozdzielnicy Głównej o mocy 1 x 250 kW z podłączeniem kabli zasilających i odpływowych Firma Urban
K. Ułożenie kabli 4 x 2 x YAKXS 1 x 240 mm2 + 1 x 120 mm2 na odcinku kaseta odpływowa Kierunek RG DTI – 200 mb
L. Montaż rozdzielnicy Głównej o mocy 1 x 400 kW z podłączeniem kabli zasilających i odpływowych Firma DTI
M. Montaż koryt kablowych 200 – 86 mb
N. Dostawa i montaż 4 rozdzielnic wyposażonych wraz z podłączeniem kabli YAKXS 5 x 25 mm2
O. Ułożenie kabli YAXS 5 x 25 mm2 do rozdzielnic nr 1, 2, 3, 4, 120 mb
P. Montaż kasety zasilającej na istniejącym szynoprzewodzie 1600 A dla Firmy Alu Cast
Q. Montaż profili wzmocnionych do słupów na ścianach i montaż profili wzmocnionych do legarów sufitowych oraz prętów fi ( wykonanie trasy do montażu szynoprzewodu ) – 222mb
R. Montaż szynoprzewodu 1600 A – 114 mb
S. Montaż rozdzielnicy Głównej o mocy 2 x 400 kW z podłączeniem kabli zasilających i odpływowych – 2 kpl
T. Ułożenie kabli 4 x 2 x YKXS 1 x 240 mm2 + YAKXS 1 x 240 mm2 na odcinku kaseta odpływowe Kierunek RG – 250 mb
U. Ułożenie bednarki do rozdzielnic Głównych – 250 mb
V. Montaż wyłączników DPX 250 A – 2 szt
W. Pomiary elektryczne dla Urban, DTI, Alu Cast

 

Materiały

Szynoprzewód 1600 A ( Firm Urban 650 kW , DTI 400 kW)

 1. 1 szt. Kaseta zasilająca 1600 A

 2. 2 szt. Kasety odpływowej 630 A

 3. 1 szt. Kaseta odpływowa 400 A

 4. 78 mb Szynoprzewodów 1600 A

 5. Profile wzmocnione 6 m + pręt fi 8 do podwieszenia i mocowania szynoprzewodu

 6. Rozdzielnica Firmy Urban 400 kW wyposażona wyłącznik główny 630 A ochronniki przeciwprzepięciowe analizator sieci licznik energii oraz rozłączniki bezpiecznikowe 2 x 400 A, 2 x 250 A , 2 x 160 A, 2 x100 A

 7. Rozdzielnica Firmy Urban 250 kW wyposażona wyłącznik główny 400 A ochronniki przeciwprzepięciowe analizator sieci licznik energii oraz rozłączniki bezpiecznikowe 2 x 250 A, 2 x 160 A , 2 x 100 A, 2 x63 A

 8. Kabel 4 x 2 x YAKXS 1 x 240 mm2+ YAKXS 1 x 240 mm2 na odcinku kaseta odpływa – 200 mb

 9. Kabel YKXS 5 x 25 mm2 – 55 mb

 10. Rozdzielnica Firmy Urban 50 kW wyposażona Rozłącznik główny 160 A oraz rozłączniki bezpiecznikowe 100 A, 63 A, 32 A

 11. Koryta kablowe E- 200 – 64 mb

 12. Pręty zawiesia profile do koryt

 13. Rozdzielnica Główna o mocy 400 kW Firma DTI wyłącznik główny 630 A ochronniki przeciwprzepięciowe analizator sieci licznik energii oraz rozłączniki bezpiecznikowe 2 x 400 A, 2 x 250 A , 2 x 160 A, 2 x 100A,

 14. 1 szt. Kasety odpływowa z rozłącznikiem bezpieczn. 630 A Firma DTI

 15. Kabel YAKXS 5 x 25 mm2 DTI – 120 mb

 

Szynoprzewód 800 kW (Alu Cast moc 800 kW)

 1. 1.szt. Kaseta zasilająca 1600 A

 2. Szynoprzewodów 1600 A – 114 mb

 3. Profile wzmocnione 6 m + pręt fi 8 do podwieszenia i mocowania szynoprzewodu

 4. 2 szt. Rozdzielnice Firmy AluCast 2 x 400 kW wyposażona wyłącznik główny 630A ochronniki przeciwprzepięciowe analizator sieci licznik energii oraz rozłączniki bezpiecznikowe 400 A, 250 A, 160 A

 5. 2 szt. Kasety odpływowe 630 A z bezpiecznikami

 6. Kabel 4 x 2 x YAKXS 1 x 240 mm2 + YAKXS 1 x 240 mm2 na odcinku kaseta odpływa Kierunek RG Alu Cast – 250 mb

 7. Bednarka ocynkowana Fe Zn 30 x 4 – 250 mb

 8. Uchwyty + kołki rozporowe do bednarki

 

POWIERZCHNIA HALI NIE WYNAJĘTA

 1. 2 szt. Wyłączniki DPX 250 A (Rozdzielnice dostarcza Zamawiający)

 

Ofertę należy przesłać na adres mailowy: robert.strzelecki@ipdevelopment.pl do dnia 16.11.2017r. do godz.15.00

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt pod numerem telefonu 602 793 601.

Przed złożeniem oferty Wykonawca powinien przeprowadzić wizję lokalną obiektu, w którym prowadzone będą prace.

Termin rozpoczęcia prac od 16 listopada 2017 (lub późniejszy uzgodniony z Zamawiającym). Termin płatności oraz termin wykonania prac do ustalenia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia bez podania uzasadnienia.

 

Załączniki:
1. Zapytanie ofertowe
2. Koncepcja rozprowadzenia szynoprzewodów, kabli oraz rozdzielnic (pdf)