Zapytanie ofertowe na złożenie oferty cenowej na „Dostawę i montaż bram segmentowych na hali G zlokalizowanej w Świebodzicach przy ul. Wałbrzyskiej 38 na terenie Świebodzickiego Parku Przemysłowego.”

Spółka INVEST-PARK DEVELOPMENT Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty cenowej na „Dostawę i montaż bram segmentowych na hali G zlokalizowanej w Świebodzicach przy ul. Wałbrzyskiej 38 na terenie Świebodzickiego Parku Przemysłowego.”  

 

Zakres prac obejmuje:

demontaż i utylizację istniejących bram
dostawę i montaż nowych bram segmentowych oznaczonych na załączonych rzutach symbolami B1:DTI, B2, B3, B5, B6, B7, B8, o następujących parametrach:

– kolor zewnętrzny standardowy, zbliżony do koloru elewacji np. RAL9006;
– kolor wewnętrzny standardowy np. RAL 9002;
– sterowanie bram automatyczne oraz ręczne przy pomocy łańcucha;
– sensor optyczny z zabezpieczeniem krawędziowym;
– fotokomórki listwy dolnej;
– parametry przenikania ciepła U< 1,5 W/(m2 · K);
– wymiary bram w świetle otworów:

  • B1:DTI, B2, B5: szerokość: 3500mm , wysokość: 3500mm;
  • B6, B7, B8: szerokość: 3000mm , wysokość: 3500mm;
  • B3: szerokość: 4000mm , wysokość: 4700mm;

 

dostawę i montaż nowej bramy rolowanej wewnętrznej, oznaczonej na załączonym rzucie symbolem B4, o następujących parametrach:

– kolor standardowy np. RAL9002
– sterowanie bramy automatyczne oraz ręczne przy pomocy łańcucha;
– sensor optyczny z zabezpieczeniem krawędziowym;
– fotokomórki listwy dolnej;
– dostawa i montaż podkonstrukcji stalowej.

 

Termin składania ofert: 07.03.2018 r. godz. 12.00

 

Przed złożeniem oferty należy obowiązkowo przeprowadzić wizję lokalną miejsca wykonywania robót po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym.


Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej kopercie. Koperta powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego:

 

INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.

ul. Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych

i opisana:

Oferta na wykonanie usługi pn.:

Dostawa i montaż bram segmentowych na hali G zlokalizowanej w Świebodzicach przy ul. Wałbrzyskiej 38 na terenie Świebodzickiego Parku Przemysłowego.”  

(Nie otwierać przed dniem 07.03.2018r. godz. 12:30)

 

 

 Termin wykonania zamówienia : do ustalenia z Zamawiającym

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt z Panem Wojciechem Kloc lub Panem Robertem Strzeleckim pod nr telefonu 74 646 25 77.

Ofertę  należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty w sekretariacie Spółki przy ul. Uczniowskiej 16 w Wałbrzychu (1 piętro).

 

Załączniki:
1. Zapytanie ofertowe
2. Formularz oferty
3. Rzut hali z zaznaczonymi bramami do wymiany
4. Rzut przyziemia z zaznaczonymi bramami do wymiany