Obiekt gotowy do wynajęcia 

                   

 

„Hala D” mieści się przy ulicy Wałbrzyskiej 38 na terenie Świebodzickiego Parku Przemysłowego. Obiekt jest w pełni przygotowany do najmu. Hala znajduje się w bardzo dobrym stanie technicznym, przeznaczonym na działalność produkcyjno-magazynową wraz z zapleczem socjalno-biurowym o łącznej powierzchni 329,92 m2 (63,95 m2 stanowi część administracyjno-socjalna). Dostępne sieci-przyłącza elektryczne, gazowe i wodne. Miesięczny czynsz najmu wynosi 15,50 zł/m 2 netto powiększony o podatek VAT. Media- płatne oddzielnie na podstawie rozliczeń z liczników.

Kontakt

Mariola Kozłowska

+48 663 181 666

+48 74 646 25 76

mariola.kozlowska@ipdevelopment.pl  

 

Istniejąca infrastruktura

Świebodzicki Park Przemysłowy wyposażony jest w następującą infrastrukturę:

  • sieć energoelektryczna wraz z oświetleniem ulicznym i wyposażeniem stacji transformatorowej,
  • sieć kanalizacji deszczowej,
  • sieć gazowa,
  • sieć wodociągowa,
  • sieć hydrantowa (zewnętrzna)
  • kanalizacja sanitarna,
  • instalacje sieci teletechnicznej
  • system telewizji przemysłowej
  • teren Parku Przemysłowego ogrodzony monitorowany i ubezpieczony.