Fundusze Europejskie – dla rozwoju Dolnego Śląska

Przedmiotem projektu jest wybudowanie infrastruktury kubaturowej i towarzyszącej, niezbędnej do dalszego rozwoju Dzierżoniowskiego Parku Przemysłowego (DPP). Powstała infrastruktura zostanie udostępniona podmiotom gospodarczym, które podejmą decyzję o prowadzeniu działalności w ramach DPP. Przedmiotowa inwestycja została zlokalizowana w Dzierżoniowie, przy ul. Strefowej, na terenie DPP należącym do Beneficjenta. Obszar objęty projektem obejmuje części działek nr 51/5 i 188 o łącznej powierzchni ponad 4,00 ha. Inwestycja została zlokalizowana w jednostce ewidencyjnej Dzierżoniów, w obrębie ewidencyjnym Zachód.

W zakres inwestycji wchodzą: budowa obiektów wraz z instalacjami, w tym: jednokondygnacyjnej hali produkcyjno - magazynowej, dwukondygnacyjnej i jednokondygnacyjnej części administracyjno - socjalnej zblokowanej z halą, jednokondygnacyjnego, wolnostojącego budynku technicznego. Łączna powierzchnia całkowita tych obiektów: 4803,77m2. Projekt obejmuje także: budowę drogi wewnętrznej, parkingów, placów manewrowych, miejsca składowania odpadów itp. Wjazd od ul. Strefowej. Hala zostanie wykonana w konstrukcji stalowej. Część administrac.-socjal. i techniczna zostaną wykonane w konstrukcji murowanej.

Połączenia kolejowe
W odległości ok. 600m od granicy działki przebiega linia kolejowa relacji Jaworzyna Śląska – Świdnica – Ząbkowice Śląskie.

Połączenia drogowe
Obecnie dostęp do nieruchomości zapewnia nowo wybudowana droga o parametrach odpowiednich dla transportu ciężkiego

Najbliższe lotnisko
Wrocław Strachowice – 65km

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

http://www.rpo.dolnyslask.pl/

Informacje

Lokalizacja inwestycji:
  • Dzierżoniów, ulica Strefowa
Osoby do kontaktu:
Kontakt:
  • ul. Uczniowska 16
  • 58-306 Wałbrzych
  • tel. (+48) 74 646 25 70
  • faks (+48) 74 646 25 74