„Wykonanie robót budowlanych w ramach utworzenia „Biznes Inkubatora” – Parku Biznesu z Inkubatorem Przedsiębiorczości w Świebodzicach”

„Wykonanie robót budowlanych w ramach utworzenia

„Biznes Inkubatora” – Parku Biznesu z Inkubatorem Przedsiębiorczości w Świebodzicach”

 

Informacja o wyniku postępowania:

Informacja o wybranym wykonawcy

 

 

W ramach zamówienia zostanie utworzony Park Biznesu z Inkubatorem Przedsiębiorczości w Świebodzicach pod nazwą „BIZNES INKUBATOR”. Obiekt pełnił będzie funkcje centrum powstawania i rozwoju MŚP na terenie Gminy Świebodzice. Projekt zlokalizowany przy ul. Strefowej w Świebodzicach na działce nr 526 obręb 0001 Pełcznica 1. Roboty budowlane obejmują w szczególności wykonanie:
• hali produkcyjno-magazynowej z częścią administracyjno-socjalno-usługową;
• portierni;
• terenów utwardzonych (placu manewrowego, drogi wewnętrznej, parkingów, chodników);
• przyłączy oraz zewnętrznych instalacji: energii elektrycznej, kanalizacji sanitarnej, instalacji wodociągowej, instalacji gazowej, kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem;
• ogrodzenie działki;
• dwa wjazdy/wyjazdy;
• zagospodarowanie terenów zielonych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią:
– załącznik nr 1 dokumentacja budowlana;
– załącznik nr 2 umowa o roboty budowlane wraz z załącznikami do umowy Załącznikiem nr 1: Wytyczne wykonania robót i Załącznikiem nr 5: Karta gwarancyjna.

Dostępne do pobrania pod adresem:

Instalacje-sanitarne1.zip

Instalacje-sanitarne2.zip

PZT1.zip

PZT2.zip

ARCHITEKTURA_dwg.zip

Konstrukcja-dwg.zip

Elektryka.zip

ARCHITEKTURA-I-KONSTRUKCJA-PDF.zip

Decyzje.zip

PROJEKT-BUDOWLANY-zag-terenu.zip

PROJEKT-BUDOWLANY-Arch.zip

 

 

BI-Zal_5-dU-Karta-Gwarancyjna-31.01.2020.doc

BI-Zal_1-dU-Wytyczne-31.01.2020.doc

BI-Formularz-oferty-31.01.2020.docx

BI-Umowa-31.01.2020.doc

BI-Zapytanie-ofertowe-31.01.2020.docx  – nieaktualne

Modyfikacje:

BI Zapytanie Ofertowe 31.01.2020 Modyfikacja 24.02.2020

Załącznik-nr-4-do-ZO-24.02.2020.pdf

 

Pytania i odpowiedzi:

pytanie-i-wyjaśnienie-1_11.02.2020.pdf

pytanie-i-wyjaśnienie-2_11.02.2020.pdf

pytanie-i-wyjaśnienie-3_11.02.2020.pdf

pytanie-i-wyjaśnienie-4_11.02.2020.pdf

pytanie-i-wyjaśnienie-5_11.02.2020.pdf

pytanie-i-wyjaśnienie-6_17.02.2020.pdf

pytanie-i-wyjaśnienie-7_17.02.2020.pdf

pytanie-i-wyjaśnienie-8_24.02.2020.pdf

pytanie-i-wyjaśnienie-9_24.02.2020.pdf

pytanie-i-wyjaśnienie-10_24.02.2020.pdf

pytanie-i-wyjaśnienie-11_24.02.2020.pdf

pytanie-i-wyjaśnienie-12_26.02.2020.pdf

pytanie-i-wyjaśnienie-13_26.02.2020.pdf

pytania-i-wyjaśnienie-14_27.02.2020.pdf

pytania-i-wyjaśnienie-15_27.02.2020.pdf

pytania-i-wyjaśnienie-16_27.02.2020.pdf

pytania-i-wyjaśnienie-17_03.02.2020.pdf

pytania-i-wyjaśnienie-18_04.03.2020.pdf

pytania-i-wyjaśnienie-19_05.03.2020.pdf

pytania-i-wyjaśnienie-20_05.03.2020.pdf