Zapytanie ofertowe dot. sprawdzenia systemu ogrzewania wraz z efektywnością energetyczną kotłów

Zapytanie ofertowe  na wykonanie kontroli systemu ogrzewania z uwzględnieniem efektywności energetycznej kotłów, zgodnie z Ustawą o charakterystyce energetycznej  art. 23.1.1 lit. b) dla obiektów będących własnością IPD Sp. z o.o.

 

 Spółka INVEST-PARK DEVELOPMENT Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty cenowej  na wykonanie kontroli systemu ogrzewania z uwzględnieniem efektywności energetycznej kotłów, zgodnie z Ustawą o charakterystyce energetycznej  art. 23.1.1 lit. b)  dla następujących obiektów będących własnością IPD Sp. z o.o. :

 

  • Świdnicki Park Przemysłowy

 

Nazwa obiektu  Ilość kotłów gazowych  
Hala magazynowo  produkcyjna z częścią socjalno- techniczną zlokalizowana przy ul. Towarowej 28 A  4 szt. (moc w zakresie 20-100 kW)
Hala magazynowo – produkcyjna z częścią socjalno – techniczną zlokalizowana przy ul. Towarowej 30 1 szt. (moc w zakresie 20-100 kW)

 

 

  • Świebodzicki Park Przemysłowy

 

Nazwa obiektu Ilość kotłów
Budynek biurowo- socjalny przy hali G kocioł gazowy 1szt. (moc w zakresie >100 kW)
Hala magazynowo  produkcyjna z częścią socjalno- techniczną hala A kocioł gazowy 1szt. (moc w zakresie 20-100 kW)
Hala magazynowo  produkcyjna z częścią socjalno- techniczną hala B i C< kotły gazowe 4szt. (moc w zakresie 20-100 kW)
Hala magazynowo  produkcyjna z częścią socjalno- techniczną hala  D Kocioł gazowy 1szt. (moc w zakresie 20-100 kW)
Hala magazynowo  produkcyjna z częścią socjalno- techniczną hala F kotły gazowe 2 szt. (moc w zakresie 20-100 kW)
Budynek usługowy (wulkanizacja) kocioł na paliwo ciekłe 1szt.,moc w zakresie 20-100 kW)

 

 

 

 

  • Świebodzice, Szosa Świdnicka 57

 

Nazwa obiektu Ilość kotłów
Obiekt produkcyjno – usługowy kocioł na paliwo stałe 1szt., moc w zakresie 20-100 kW

 

 

  • Wałbrzyski Park Przemysłowy
Nazwa obiektu Ilość kotłów gazowych  
Hala magazynowo  produkcyjna z częścią socjalno- techniczną zlokalizowana przy ul. Uczniowska 34 3szt. (moc w zakresie 20-100 kW)
Hala magazynowo – produkcyjna z częścią socjalno – techniczną zlokalizowana przy ul. Południowa 3  1szt. (moc w zakresie >100 kW)

 

 

  • Dzierżoniowski Park Przemysłowy

 

Nazwa obiektu Ilość kotłów gazowych  
Hala magazynowo  produkcyjna z częścią socjalno- techniczną zlokalizowana przy ul. Strefowej 15-17 2szt. (moc w zakresie 20-100 kW)
Hala magazynowo – produkcyjna z częścią socjalno – techniczną zlokalizowana przy ul. Strefowa 19  2szt. (moc w zakresie 20-100 kW)

 

  • Żarów
Nazwa obiektu Ilość kotłów gazowych
Budynek biurowo – usługowy ul. Zamkowa 1 1szt. (moc w zakresie >100 kW)

 

 

Wykonawca po dokonanym przeglądzie  umieści informację : o nazwie firmy dokonującej kontroli , datę wykonania , datę następnego przeglądu oraz imię i nazwisko osoby kontrolującej.

    

 

  Termin wykonania  zamówienia :

  1. rozpoczęcie realizacji:        – od dnia przekazania zlecenia
  2. zakończenie realizacji – do 31.07.2017r.

 

W przypadku stwierdzenia, nieprawidłowości należy pisemnie poinformować Zamawiającego.

 

 

 

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt z Panem Wojciechem Kloc pod nr telefonu 74 646 25 76.

 

Podpisaną ofertę  należy przesłać na adres email: wojciech.kloc@ipdevelopment.pl w terminie do 07 czerwca 2017r. do godziny 15.00 lub złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty w sekretariacie Spółki przy ul. Uczniowskiej 16 w Wałbrzychu.

Oferta powinna uwzględniać cenę netto  za wykonanie wszystkich przeglądów .

 

Załącznik nr 1:Efektywność Energetyczna Kotłów Załącznik 1

Załącznik nr 2 :Efektywność Energetyczna Kotłów Załącznik 2