Zapytanie ofertowe na wykonanie czyszczenia przewodów spalinowych oraz dymowych , zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków § 34 dla obiektów będących własnością IPD Sp. z o.o.

Spółka INVEST-PARK DEVELOPMENT Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie czyszczenia przewodów spalinowych oraz dymowych, zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków § 34 dla następujących obiektów będących własnością IPD Sp. z o.o. :

 

  • Świdnicki Park Przemysłowy
Nazwa obiektu Ilość kotłów gazowych
Hala magazynowo produkcyjna z częścią socjalno- techniczną zlokalizowana przy ul. Towarowej 28 A 4
Hala magazynowo – produkcyjna z częścią socjalno – techniczną zlokalizowana przy ul. Towarowej 30 1

 

  • Świebodzicki Park Przemysłowy
Nazwa obiektu Ilość kotłów gazowych
Budynek biurowo- socjalny przy hali G 1
Hala magazynowo produkcyjna z częścią socjalno- techniczną hala A 1
Hala magazynowo produkcyjna z częścią socjalno- techniczną hala B i C 4
Hala magazynowo produkcyjna z częścią socjalno- techniczną hala D 1
Hala magazynowo produkcyjna z częścią socjalno- techniczną hala F 2
Budynek usługowy (wulkanizacja) 1 (kocioł na paliwo ciekłe)

 

  • Świebodzice, Szosa Świdnicka 57
Nazwa obiektu Ilość kotłów gazowych
Obiekt produkcyjno – usługowy 1 (kocioł na paliwo stałe)

 

  • Wałbrzyski Park Przemysłowy
Nazwa obiektu Ilość kotłów gazowych
Hala magazynowo produkcyjna z częścią socjalno- techniczną zlokalizowana przy ul. Uczniowska 34 3
Hala magazynowo – produkcyjna z częścią socjalno – techniczną zlokalizowana przy ul. Południowa 3 1

 

  • Dzierżoniowski Park Przemysłowy
Nazwa obiektu Ilość kotłów gazowych
Hala magazynowo produkcyjna z częścią socjalno- techniczną zlokalizowana przy ul. Strefowej 17 1
Hala magazynowo – produkcyjna z częścią socjalno – techniczną zlokalizowana przy ul. Strefowa 19 2

 

  • Żarów
Nazwa obiektu Ilość kotłów gazowych
Budynek biurowo – usługowy ul. Zamkowa 1 1

 

 

Wykonawca po dokonanym przeglądzie umieści informację : o nazwie firmy dokonującej kontroli , datę wykonania , datę następnego przeglądu oraz imię i nazwisko osoby kontrolującej.

 

Termin wykonania zamówienia :
a) rozpoczęcie realizacji: – od dnia przekazania zlecenia
b) zakończenie realizacji – w terminie 10 dni od dnia otrzymania zlecenia

 

W przypadku stwierdzenia, nieprawidłowości należy pisemnie poinformować Zamawiającego.

 

 

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt z Panem Wojciechem Kloc pod nr telefonu 74 646 25 76.

Podpisaną ofertę  należy przesłać na adres email: wojciech.kloc@ipdevelopment.pl w terminie do 19 stycznia 2018r. do godziny 15.00 lub złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty w sekretariacie Spółki przy ul. Uczniowskiej 16 w Wałbrzychu.
Oferta powinna uwzględniać cenę netto za wykonanie wszystkich przeglądów

 

Załączniki

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Oferta
  3. Oświadczenie