Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie okresowej kontroli polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego obiektów będących własnością Spółki

Zapytanie ofertowe  na przeprowadzenie okresowej kontroli polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego obiektów będących własnością Spółki , zgodnie z Prawem Budowlanym art. 62 ust. 1 pkt. 1)  ppkt. a), b), c).


Załączniki: 

Treść Zapytania

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2 


W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt z Panem Wojciechem Kloc pod nr telefonu 74 646 25 76.

Podpisaną ofertę  należy przesłać na adres email: wojciech.kloc@ipdevelopment.pl w terminie do 08.05.2017 r. do godziny 12.00 lub złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty w sekretariacie Spółki przy ul. Uczniowskiej 16 w Wałbrzychu.

Oferta powinna uwzględniać cenę netto  za wykonanie wszystkich

Sporządziła: Agnieszka Jaroszewska