Zapytanie ofertowe na wykonanie kontroli systemu ogrzewania z uwzględnieniem efektywności energetycznej kotłów, zgodnie z Ustawą o charakterystyce energetycznej art. 23.1.1 lit. a), c) dla obiektów będących własnością IPD Sp. z o.o.

 

Spółka INVEST-PARK DEVELOPMENT Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie kontroli systemu ogrzewania z uwzględnieniem efektywności energetycznej kotłów, zgodnie z Ustawą o charakterystyce energetycznej art. 23.1.1 lit. a), c) dla następujących obiektów będących własnością IPD Sp. z o.o. :

 

  • Świdnicki Park Przemysłowy

 

Nazwa obiektu

Ilość kotłów gazowych

Moc kotłów

Powierzchnia ogrzewana (m2)

Hala magazynowo produkcyjna z częścią socjalno- techniczną zlokalizowana przy ul. Towarowej 28 A

4 szt.

43 kW

225 dla 1 kotła

Hala magazynowo – produkcyjna z częścią socjalno – techniczną zlokalizowana przy ul. Towarowej 30

1 szt.

115 kW

526

 

 

  • Świebodzicki Park Przemysłowy

 

Nazwa obiektu

Ilość kotłów

Moc kotłów

Powierzchnia ogrzewana (m2)

Budynek biurowo- socjalny przy hali G

1szt.

400 kW

4230

Hala magazynowo produkcyjna z częścią socjalno- techniczną hala A

1szt.

61 kW

628

Hala magazynowo produkcyjna z częścią socjalno- techniczną hala B i C

3szt.

24,1 kW

386

Hala magazynowo produkcyjna z częścią socjalno- techniczną hala F

2 szt.

20-100 kW

800

 

  • Wałbrzyski Park Przemysłowy

 

Nazwa obiektu

Ilość kotłów gazowych

Moc kotłów

Powierzchnia ogrzewana (m2)

Hala magazynowo produkcyjna z częścią socjalno- techniczną zlokalizowana przy ul. Uczniowska 34

3szt.

26 kW

80 kW

24 kW

779,54

 

  • Dzierżoniowski Park Przemysłowy

 

Nazwa obiektu

Ilość kotłów gazowych

   

Hala magazynowo produkcyjna z częścią socjalno- techniczną zlokalizowana przy ul. Strefowej 17

1 szt.

114 kW

170,62

Hala magazynowo – produkcyjna z częścią socjalno – techniczną zlokalizowana przy ul. Strefowa 19

2szt.

110 kW

666,06

 

 

Wykonawca po dokonanym przeglądzie umieści informację : o nazwie firmy dokonującej kontroli , datę wykonania , datę następnego przeglądu oraz imię i nazwisko osoby kontrolującej.

 

Termin wykonania zamówienia :

  1. rozpoczęcie realizacji: – od dnia przekazania zlecenia

  2. zakończenie realizacji – w okresie grzewczym jednak nie później niż 15.01.2018r.

W przypadku stwierdzenia, nieprawidłowości należy pisemnie poinformować Zamawiającego.

 

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt z Panem Wojciechem Kloc pod nr telefonu 74 646 25 76.

Podpisaną ofertę  należy przesłać na adres email: wojciech.kloc@ipdevelopment.pl w terminie do 31 października 2017r. do godziny 15.00 lub złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty w sekretariacie Spółki przy ul. Uczniowskiej 16 w Wałbrzychu.

Oferta powinna uwzględniać cenę netto za wykonanie wszystkich przeglądów .

 

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe 
  2. Oferta
  3. Oświadczenie

 


 

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

Informuję, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania, którego przedmiotem jest wykonanie kontroli systemu ogrzewania z uwzględnieniem efektywności energetycznej kotłów, zgodnie z Ustawą o charakterystyce energetycznej art. 23. 1.1 lit a), c) dla obiektów będących własnością Spółki, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez: 

 

ASKLIM
Adam Słaby
Ul. Szewska 8
34-325 Bierna

Załączniki:

1. Informacja o udzieleniu zamówienia