Dzierzoniow_mapa

Lokalizacja Nieruchomości DBM (oznaczona kolorem różowym) na tle miasta Dzierżoniów oraz w odniesieniu Podstrefy Dzierżoniów WSSE „INVEST-PARK” oraz Dzierżoniowskiego Parku Przemysłowego

1.Opis lokalizacji

Dzierzoniow_teren1

Zdjęcie terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową oraz terenu pod zabudowę mieszkaniową i usługi

 

Dzierzoniow_teren2

Zdjęcie terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową i usługi oraz terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową

Nieruchomości przeznaczone pod realizację inwestycji związanych z budową budynków wielorodzinnych zlokalizowane są przy ul. Lawendowej w województwie dolnośląskim, powiecie dzierżoniowskim, Gminie Miejskiej Dzierżoniów, obręb ewidencyjny: 0003 – Dolny, AM 2. Łączna powierzchnia Nieruchomości DBM wynosi 3,9161 ha przeznaczone jest pod budownictwo mieszkaniowe wielo- i jednorodzinne.
Dla przedmiotowego terenu została przygotowana koncepcja zagospodarowania budynkami wielorodzinnymi.

2. Połączenia transportowe
Połączenia drogowe:
Dostęp do Nieruchomości DBM zapewnia ulica Złota oraz Lawendowa (wybudowana przez IPD) łącząca się bezpośrednio z ulicą Łukasińskiego, która połączona jest
z ul. Świdnicką (droga wojewódzka nr 382).
Odległość od autostrady A4 wynosi ok. 50km.
Połączenia kolejowe:
W odległości ok. 2km od nieruchomości znajduje się dworzec PKP i przebiega linia kolejowa relacji Świdnica – Dzierżoniów – Ząbkowice Śląskie.
Najbliższe lotnisko to Wrocław Strachowice oddalone o 60 km.

3.Warunki zagospodarowania
Nieruchomość DBM jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego.

4.Istniejąca infrastruktura
W pasie drogowym ul. Złotej przebiega sieć wodociągowa i gazowa. W pobliżu Nieruchomości – na Osiedlu Tęczowym położonym po drugiej stronie ul. Złotej znajdują się przyłącza kanalizacyjne i energetyczne.

Przez Nieruchomość DBM przebiega sieć wodociągowa. Nieruchomość została uzbrojona w sieć sanitarną.