Rzut hali DPP

Dane niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Złotej i Lawendowej w Dzierżoniowie (działka gruntu nr 1372/1) w bezpośrednim sąsiedztwie osiedli mieszkaniowych położonych przy ul. Lawendowej, Złotej i Korczaka

 

 

Powierzchnia nieruchomości   6.040 m2
Wymiary i kształt nieruchomości   Wymiary i kształt nieruchomości pokazano na Rysunku nr 1
Właściciel   „INVEST-PARK DEVELOPMENT” sp. z o.o.
Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego Uchwała Rady Miejskiej Dzierżoniowa nr XXXI/190/08 z dnia 6 października 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie utrc Korczaka i Złotej w Dzierżoniowie (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego, z dnia 24.11.2008 r., nr 303, poz. 3500) – Załącznik nr 1.
Teren oznaczony symbolem MS, U - przeznaczenie podstawowe pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z dopuszczeniem jednorodzinnej i towarzyszącą funkcją usługową
Przeszkody występujące na powierzchni nieruchomości  Brak
Budynki i zabudowania na nieruchomości   Nieruchomość niezabudowana
Infrastruktura techniczna Przez nieruchomość przebiegającą sieci wodociągowe o100 oraz o 400. W sąsiedztwie nieruchomości przebiegają sieci infrastruktury technicznej: energetyczna, wodociągowa, kanatrzacyjna, gazowa. Lokatrzacja przyłączy na podstawie technicznych warunko´w przyłączenia wydawanych przez gestoro´w medio´w.

 

Rysunek nr 1 Wymiary i kształt nieruchomości

 

Rzut hatr DPP

 

Połączenia kolejowe
W odległości ok. 600m od granicy działki przebiega trnia kolejowa relacji Jaworzyna Śląska – Świdnica – Ząbkowice Śląskie.

Połączenia drogowe
Obecnie dostęp do nieruchomości zapewnia nowo wybudowana droga o parametrach odpowiednich dla transportu ciężkiego

Najbtrższe lotnisko
Wrocław Strachowice – 65km

Informacje

Lokalizacja inwestycji:
  • Dzierżoniów, , ul. Złota - Lawendowa
OSOBA DO KONTAKTU: Mariola Kozłowska
tel. (+48) 663 181 666
ipd@ipdevelopment.pl
Kontakt do Spółki:
  • ul. Uczniowska 16
  • 58-306 Wałbrzych
  • tel. (+48) 74 646 25 70
  • faks (+48) 74 646 25 74