swidnica_mapa

Lokalizacja Nieruchomości ŚBM (oznaczona kolorem różowym) na tle miasta Świdnica oraz w odniesieniu Podstrefy Świdnica WSSE „INVEST-PARK” oraz Świdnickiego Parku Przemysłowego

1. Opis lokalizacji

swidnica_teren

Zdjęcie terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową – wielorodzinną

Tereny pod lokalizację inwestycji związanych z budową budynków wielorodzinnych o łącznej powierzchni 1,7615ha, zlokalizowane są przy ul. Bolesława Krzywoustego położoną w województwie dolnośląskim, powiecie świdnickim, Gminie Miasto Świdnica, obręb ewidencyjny: Zawiszów („Nieruchomość ŚBM”). Nieruchomość ŚBM stanowi   własność IPD.

Dla przedmiotowego terenu została przygotowana koncepcja zagospodarowania budynkami wielorodzinnymi.

 

2. Połączenia transportowe

Połączenia drogowe:

Dostęp do Nieruchomości ŚBM zapewnia ulica Bolesława Krzywoustego (droga lokalna
o nawierzchni bitumicznej, jednojezdniowa, dwupasmowa, o szerokości 7 m ) łącząca się bezpośrednio z ulicą Łukasińskiego, która połączona jest z drogą krajową nr 35 (Wrocław – autostrada A4- granica państwa).

Odległość od drogi krajowej nr 35 km wynosi ok. 1000 m, natomiast od autostrady A4 – ok. 25 km.

Połączenia kolejowe:

W odległości ok. 3km od Nieruchomości ŚBM znajduje się dworzec PKP i przebiega linia kolejowa nr 285 relacji  Wrocław – Świdnica – Jedlina Zdrój.

Najbliższe lotniska:

  • Wrocław Strachowice – 55 km,
  • Mirosławice -25 km.

 

3. Warunki zagospodarowania

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Nieruchomość ŚBM przeznaczona jest pod budownictwo wielorodzinne, usługi handlu
i gastronomi. Funkcje usługowo-handlowe mogą być lokalizowane w parterach budynków.

Nieruchomość ŚBM obciążona jest służebnością dostępu do stacji trafo.

 

4. Istniejąca infrastruktura

W pasie drogowym ul. Bolesława Krzywoustego przebiegają sieci infrastrukturalne, które zgodnie z oświadczeniem Gminy Miasto Świdnica zapewnią dostęp do mediów technicznych niezbędnych do zasilenia wybudowanych budynków.