Walbrzych_mapa

Lokalizacja Nieruchomości WBM (oznaczona kolorem różowym) na tle miasta Wałbrzych oraz Podstrefy Wałbrzych WSSE „INVEST-PARK”

1.Opis lokalizacji

Walbrzych_teren1

Zdjęcie terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową – jednorodzinną, szeregową (kolor niebieski) i wielorodzinną oraz usługi nieuciążliwe (kolor żółty).

 Walbrzych_teren2

Zdjęcie terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową – wielorodzinną (oznaczona kolorem żółtym)

Nieruchomość przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną w Wałbrzychu, o łącznej powierzchni 0,56 ha położona jest przy ul. Orkana w dzielnicy Poniatów w województwie dolnośląskim, powiecie wałbrzyskim, Gminie Miejskiej Wałbrzych, w obrębie ewidencyjnym 011 Poniatów Nr 1, nr jednostki rejestrowej G.242 – AM 1 oraz w obrębie ewidencyjnym 0007 Piaskowa Góra Nr 7, nr jednostki rejestrowej G.330 – AM 6, stanowi własność IPD.

 

2. Połączenia transportowe

Połączenia drogowe:

Dostęp do Nieruchomości WBM zapewnia ulica Orkana (droga lokalna o nawierzchni bitumicznej) łącząca się bezpośrednio z ulicą Wrocławską (droga krajowa nr 35), która przebiega od granicy państwa (przejście graniczne z Czechami w Golińsku  – około 20 km) przez Wałbrzych, Świdnicę do Wrocławia oraz wybudowane drogi publiczne.

Zgodnie z MPZP Nieruchomość WBM będzie miała również połączenie z ulicami Sosnową
i Beskidzką.

Odległość do autostrady A4 wynosi około 40 km.

Inne ważne odległości:

– przejście graniczne w Zgorzelcu – 140 km

– przejście graniczne w Olszynie – 170 km

– przejście graniczne w Kudowie – Słone – 100 km

– przejście graniczne w Międzylesiu – 140 km

Połączenia kolejowe:

W odległości ok. 1 km znajduje się dworzec kolejowy PKP i przebiega linia kolejowa relacji Wrocław – Wałbrzych – Jelenia Góra.

Najbliższe lotnisko:

Wrocław Strachowice – ok. 65 km.

 

 

3. Warunki zagospodarowania

Obowiązujący MPZP został uchwalony 28 września 2006 r., Uchwałą Rady Miejskiej Wałbrzycha nr LVI/431/06. Nieruchomość WBM leży na terenie oznaczonym w miejscowym planie symbolami:

– 1MW,U i 3 MW,U – tereny zabudowy wielorodzinnej i tereny zabudowy usługowej w zakresie : handel detaliczny i drobny hurt, usługi rzemiosła nieuciążliwego, usługi kultury, usługi gastronomii, usługi administracyjno-biurowe

4. Istniejąca infrastruktura

IPD wykonała dla części nieruchomości następujące elementy sieci uzbrojenia:

– drogi wraz z chodnikami – nawierzchnia dróg wykonana z betonu asfaltowego, natomiast nawierzchnia ciągów pieszych zrealizowana z kostki betonowej,

– sieć wodociągowa – woda dostarczana z wodociągu DN 315mm, sieć wodociągowa wykonana z rur PE, na sieci wykonano hydranty ppoż.,

– sieć kanalizacji sanitarnej  – ścieki sanitarne odprowadzone rurami DN 200 mm do kolektorów kanalizacyjnych zlokalizowanych w północno – wschodniej  części obszaru,

– sieć gazowa –gazociąg średniego ciśnienia przebiega na całej trasie dróg i ciągów pieszych . Do granicy działek gaz dostarczony z istniejącego gazociągu DN 90 mm. Przyłącza gazowe do przyszłych budynków wykonane z rur PE 25 mm,

– sieć energetyczna – zasilanie z nowej kontenerowej stacji transformatorowej dostarczana poprzez sieć energetyczną wraz z przyłączami,

– oświetlenie uliczne –wykonano sieci  oświetlenia ulicznego w pasie dróg i ciągów pieszych,

– zrealizowano sieci kanalizacji deszczowej oraz kanalizacji teletechnicznej.