Dostępne działki budowlane

Nr działki Powierzchnia w m
Wymiary działki [m x m]
360/2 1292 29,15 x 44,25
360/48 1201 29,46 x 41,33
360/49 1307 29,47 x 43,70
360/50 1329 32,80 x 40,32
360/65 1321 31,38 x 42,04
360/67 1367 31,10 x 43,72
360/69 1572 31,81 x 49,42
360/59 1240 32,86 x 38,41
361/2 1169 35,15 x 33,26
362/1 1507 24,04 x 62,69
362/2 1574 30,01 x 53,02
368 1263 34,09 x 37,04
369 1356 34,28 x 39,62
370 1206 33,06 x 36,42
371 1166 30,22 x 38,62
372 1114 28,30 x 39,62
373 1157 28,79 x 40,73
360/85 1411 26,94 x 52,22
360/86 1353 32,16 x 41,82
360/87   1352 31,63 x 42,13

Nieprzekraczalna linia zabudowy jest oddalona od frontu działki o 8m.

Media dostępne wykonane w pasie drogowym:

  1. kanalizacja sanitarna
  2. kanalizacja deszczowa
  3. sieć gazowa
  4. sieć elektroenergetyczna
  5. sieć wodna