2_mapa

Lokalizacja Nieruchomości na tle miasta Świebodzice (oznaczone kolorem różowym).

 

1. Opis lokalizacji

2_teren

2_teren2

Zdjęcie terenów przeznaczonych pod zabudowę przemysłową w Świebodzicach przy ul. Szosa Świdnicka (oznaczone kolorem żółtym) oraz drogi (oznaczona kolorem czerwonym).

Nieruchomość przeznaczona pod zabudowę przemysłową. Położona w Świebodzicach przy ul. Szosa Świdnicka w województwie dolnośląskim, powiecie świdnickim, Gminie Świebodzice, w obrębie ewidencyjnym Ciernie – 4. Spółka posiada również udział w drodze dojazdowej (działka nr 676/15) oraz jest właścicielem drogi (działka nr 676/23).

 

2. Połączenia transportowe

Połączenia drogowe:

Dostęp do nieruchomości zapewnia ulica Szosa Świdnicka (droga krajowa nr 35
o nawierzchni bitumicznej) oraz sieć dróg wewnętrznych.

Odległość do autostrady A4 wynosi około 30 km.

Inne ważne odległości:

– przejście graniczne w Zgorzelcu – 140 km

– przejście graniczne w Olszynie – 175 km

– przejście graniczne w Kudowie – 75 km

– przejście graniczne w Międzylesiu – 110 km

Połączenia kolejowe:

W sąsiedztwie Nieruchomości Prefabet przebiega bocznica kolejowa, która umożliwia bezpośredni dostęp do linii kolejowej relacji Wrocław – Wałbrzych – Jelenia Góra.

Najbliższe lotnisko:

Wrocław Strachowice – ok. 65 km.

 

3. Warunki zagospodarowania

Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Świebodzic Nieruchomość leży na terenie przeznaczonym pod zabudowę przemysłową.

 

4. Istniejąca infrastruktura

Nieruchomość Prefabet ograniczony posiada dostęp do niżej wymienionych sieci:

– sieć energoelektryczna,

– sieć wodociągowa,

– sieć teletechniczna,