4_mapa

Lokalizacja nieruchomości (oznaczona kolorem jasnozielonym)sąsiadującej przy nieruchomości WPP na tle miasta Wałbrzych oraz Podstrefy Wałbrzych WSSE „INVEST-PARK”

 

1. Opis lokalizacji

4_teren

Zdjęcie terenu o powierzchni ok. 23,78 ha w odniesieniu do wynajętej hali w Wałbrzyskim Parku Przemysłowym

Nieruchomość niezabudowana o powierzchni 23,7870 ha (plus skarpy o powierzchni 0,0952 ha, które powstały jako efekt makroniwelacji terenu) położona w województwie dolnośląskim, powiecie wałbrzyskim, Gminie Miejskiej Wałbrzych, w obrębach ewidencyjnych 10 Poniatów i 24 Poniatów, będąca własnością IPD.

 

2. Połączenia transportowe

Połączenia drogowe:

Nieruchomość sąsiaduje z drogą dojazdową do Nieruchomości WPP o szerokości 7m
i nawierzchni asfaltowej, zakończonej rondem o szerokości 40m, wraz z oświetleniem, połączona z czteropasmową ul. Uczniowską bezpośrednio prowadzącą do drogi krajowej
nr 35 (Wrocław – autostrada A4 – granica państwa) oraz z drogą dojazdową do terenów Podstrefy Wałbrzych od strony ul. Villardczyków, łączącą się z ul. Jachimowicza. Wymagane jest wykonanie włączenia do jednej z w/w dróg w celu udostępnienia przedmiotowego terenu.

Połączenia kolejowe:

W odległości ok. 4,5 km znajduje się towarowa stacja przeładunkowa Wałbrzych Szczawienko, położona na trasie relacji Wrocław – Jelenia Góra.

Najbliższe lotniska:.

  • Wrocław – Strachowice – 65 km,
  • Mirosławice – 37 km.

 

3. Warunki zagospodarowania

Obowiązujący MPZP został uchwalony 18 listopada 1998r, Uchwałą Rady Miejskiej nr II/15/98, zmieniony Uchwałą Rady Miejskiej nr XII/143/03 z dn. 10 lipca 2003r. w części zmieniony uchwałą Rady Miejskiej nr III/15/10 z dnia 16.12.2010 r. Nieruchomość WPP leży na terenie o następujących funkcjach:

– funkcja podstawowa: produkcyjno – magazynowa,

– funkcja uzupełniająca: zabudowa usługowa i zieleń izolacyjna.

 

4. Istniejąca infrastruktura

W sąsiedztwie nieruchomości przebiegają sieci infrastruktury technicznej, do których wymagane jest wykonanie przyłączy. Ze względu na ukształtowanie terenu konieczne jest przeprowadzenie prac makroniwelacjnych. Przez nieruchomość przebiegają sieci kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej. Nieruchomość posiada nieregularny kształt. W zależności od sposobu podziału nieruchomości należy projektować kwestie związane z zapewnieniem mediów.