Przetarg nieograniczony: ,,Budowa I etapu – zabudowy szeregowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenów zewnętrznych”

„INVEST – PARK DEVELOPMENT”

Spółka z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu (58-306), ul. Uczniowska 16

tel.: (+ 48 74) 646 25 70, fax: (+ 48 74) 646 25 74

 e-mail: ipd@ipdevelopment.pl

Ogłasza  przetarg pisemny nieograniczony dwustopniowy  (ofertowanie – negocjacje) – postępowania dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn: ,,Budowa I etapu – zabudowy szeregowej (5 segmentów) wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenów zewnętrznych, zlokalizowanej w Wałbrzychu przy ul. Czereśniowej, działki gruntu nr 342/15, 342/14, 342/13, 342/12, 342/11, 34210, 342/9, 342/8, 342/7, 342/6, 342/5 obręb Poniatów 11”.

Ogłoszenie


Załączniki:

Załącznik 1 Formularz Oferty

SIWP

Umowa

Wzór Karty Gwarancyjnej


Dokumentacja sanitarna
 Dokumentacja elektryczna
 Konstrukcja
 Przedmiary
 PZT

Opisy budynków:

Budynek 1 
Budynek 2 
Budynek 3
Budynek 4
Budynek 5