Data rozpoczęcia: 2012-06-29 Data zakończenia:2012-07-06

Szanowni Państwo,

W związku z potrzebą dostosowania powierzchni hali produkcyjno-magazynowej oraz budynku biurowego, zlokalizowanych przy ul. Towarowej 30 w Świdnicy, pod potrzeby przyszłych najemców, uprzejmie zapraszamy do złożenia swojej oferty na wykonanie poniższych zakresów prac.

Wycenić można wszystkie zakresy lub wybrany zakres prac. Zamawiający przewiduje możliwość zlecenia wymienionych zakresów kilku różnym wykonawcom. O ile nie zaznaczono inaczej standard wykonania prac zgodny ze standardem dostosowywanego obiektu (dotyczy również obróbek/wykończeń).

Halę produkcyjno-magazynową należy dostosować do nowego podziału (zgodnie z załącznikiem nr 1):

ZAKRES 1 (Proszę podać cenę za poniższe dwie pozycje)

1. Wykonanie projektu budowlanego/wykonawczego na wykonanie prac opisanych w ZAKRESACH 2, 3, 4, 5, 6 wraz z wymaganymi uzgodnieniami (np. p.poż, itp.)

2. Zgłoszenie lub, jeśli prace wymienione w ZAKRESACH 2, 3, 4, 5, 6 będą tego wymagały, uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę

ZAKRES 2

1. Wykonanie ściany działowej w hali (zgodnie z załącznikiem nr 1)

a) ściana warstwowa (wypełnienie PIR/wełna mineralna, wyklucza się użycie styropianu), obróbki, podkonstrukcja, ściana powinna być od posadzki do sufitu (na szczelnie)(układ zgodnie z rys. 1)

Proszę podać cenę jednostkową zł/m2

ZAKRES 3

1. Zmiana drzwi w hali przy bramie – aby spełniały wymagania drogi ewakuacji (zmiana z 90cm na 120 cm). Proszę pamiętać o obróbkach/wykończenia. Proszę podać cenę jednostkową

ZAKRES 4

1. Instalacja gazowa na hali

WARIANT I (Proszę podać cenę za poniższe dwie pozycje)

a) nowy podlicznik (zejście z istniejącej rury gazowej przebiegającej przez halę)

b) demontaż jednego promiennika

WARIANT II (Proszę podać cenę za poniższe dwie pozycje)

a) przepięcie rur gazowych zgodnie z rys. 2

b) demontaż jednego promiennika

ZAKRES 5

1. Instalacja elektryczna na hali (Proszę podać cenę za poniższe dwie pozycje)

a) wykorzystanie istniejących dwóch rozdzielnic znajdujących się na hali zgodnie z podziałem hali (jedna rozdzielnica do obrócenia i podłączenia do niej obwodów z większej części hali, druga rozdzielnica zostaje do wykorzystania i podłączenia obwodów z mniejszej część hali)

b) zastosowanie 2 podliczników pośrednich (umiejscowienie ich w rozdzielni w pom. 3.007 lub bezpośrednio w rozdzielniach na hali)

ZAKRES 6

1. BUDYNEK ADMINISTRACYJNO – SOCJALNY

1.1. Budowlanka

a) Wykonanie sufitów podwieszanych w pom. 1.011, 1.002. Proszę o podanie ceny jednostkowej zł/m2

b) Wstawienie drzwi z pom. 1.006 do korytarza (1.003) – drzwi dwuskrzydłowe, z przeszkleniem, szczelne, w istniejącym otworze. Obróbki. Proszę o podanie ceny jednostkowej.

c) Zakrycie studzienki rewizyjnej w korytarzu (1.003) – obniżenie obecnej studzienki i zakrycie jej kafelkami. Preferowane rozwiązanie, które umożliwi łatwe usunięcie kafelków, w przypadku konieczności otwarcia studzienki.Proszę o podanie ceny jednostkowej.

d) W pom. 1.106 – na całej powierzchni wyłożyć kafelkami (w celu eliminacji uskoku). Nie jest konieczne usuwanie istniejących kafelek. Uwaga! pomieszczenie będzie otwarte na pomieszczenie 1.102. Proszę o podanie ceny jednostkowej zł/m2

e) Wybicie otworu w ścianie z pom. 1.102 do 1.106 (wymiary: I wariant 2,10mx1,80m, II wariant 2,10mx2,5m). Proszę pamiętać o obróbkach. Proszę o podanie ceny jednostkowej.

f) Ściana działowa pomiędzy pomieszczeniem 1.106 a 1.107. Ściana na stelażu, GK z wypełnieniem wełną mineralną. Proszę o podanie ceny jednostkowej zł/m2

g) Obudowanie kominów w pomieszczeniu 1.107 i 1.101. Dla niektórych obudów wymagana płyta ogniowa. Jeśli będzie wymagane uzupełnienie wykładzin po wykonaniu obudów. Proszę o podanie ceny jednostkowej zł/m2

h) Przeniesienie wyprowadzeń pod zlew (+zasilanie przepływowego podgrzewacza wody) ze ściany na której przewidziany jest otwór (z pom. 1.102 do 1.106 )w miejsce wskazane na rys. nr 3. Proszę o podanie ceny jednostkowej.

i) W pomieszczeniu 1.101 postawić ścianę zgodnie z rys. nr 3 oraz wstawić drzwi. Ściana na stelażu, GK z wypełnieniem wełną mineralną. Drzwi 22dB. Obróbki, dostosowanie sufitu podwieszanego, itp. Proszę o podanie ceny jednostkowej zł/m2

1.2. Elektryka (Proszę podać cenę za poniższe dwie pozycje)

a) Dostosowanie oświetlenia do nowych podziałów pomieszczeń (1.101 i 1.106) – lampy ewakuacyjne, itp.

b) Dostosowanie osprzętu (włączniki, gniazdka, itp.) do nowych podziałów pomieszczeń (1.101 i 1.106)

1.3. Mechanika (Proszę podać cenę za poniższe dwie pozycje)

a) Dostosowanie instalacji wentylacji do nowego układu pomieszczeń (pom. 1.101, 1.107 i 1.106)

b) Dostosowanie instalacji wentylacji w związku z planowanymi sufitami podwieszanymi w pomieszczeniach 1.011, 1.002

Wykonawca jest zobowiązany przed złożeniem oferty do:

a) Zapoznania się z dokumentacją powykonawczą (dostępna w biurze IPD między godz. 8.00 – 15.00)

b) Dokonania wizji lokalnej obiektu.

Wykonawca przy składaniu swojej oferty zobowiązany jest do potwierdzenia powyższego stosownym oświadczeniem.

Dokumentacja powykonawcza przedmiotowego obiektu dostępna do wglądu w biurze INVEST-PARK DEVELOPMENT sp. z o.o. w Wałbrzychu, ul. Uczniowska 21, pok. 130 w dni robocze, w godzinach od 8.00 do 15.00. Proszę o wcześniejsze umówienie spotkania z Panią Dagmarą Stępień (tel. 74 646 25 76; email:dagmara.stepien@ipdevelopment.pl)

Oferty należy złożyć w formie:

a) papierowej (w biurze INVEST-PARK DEVELOPMENT sp. z o.o. w Wałbrzychu, ul. Uczniowska 21, pok. 130)

lub

b) elektronicznej (oferta podpisana i zeskanowana) na adres dagmara.stepien@ipdevelopment.pl

Oferty należy składać najpóźniej do 06.07.2012 r. do godziny 9.00.

  Załączniki
 

Zalącznik nr 2 (plik .pdf)

 

 

Załączink nr 1 (plik .pdf)