1. Zapytanie ofertowe na wykonanie oczyszczenia urządzeń służących ochronie środowiska – separatorów.
  Data zakończenia: 2013-05-17
 2. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługa: pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pn. ROZWÓJ ŚWIDNICKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO POPRZEZ JEGO ROZBUDOWĘ w Świdnicy przy ul. Towarowej, Nr referencyjny DI/01/NI/SPP-etapII/2013.
  Data zakończenia: 2013-05-13
 3. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługa: pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pn. ROZWÓJ ŚWIEBODZICKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO POPRZEZ JEGO ROZBUDOWĘ – ETAP I w Świebodzicach przy ul. Wałbrzyskiej 38, Nr ref. DI/01/NI/SBPP-etapII/2013.
  Data zakończenia: 2013-05-13
 4. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługa: pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pn. ROZWÓJ DZIERŻONIOWSKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO POPRZEZ JEGO ROZBUDOWĘ w Dzierżoniowie przy ul. Strefowej, Nr ref. DI/01/NI/DPP-etapII/2013.
  Data zakończenia: 2013-05-13
 5. Zapytanie ofertowe – kontrola stanu technicznego przewodów kominowych dymowych, wentylacyjnych na halach produkcyjno -magazynowych, które są własnością IPD.
  Data zakończenia: 2013-05-10
 6. Zapytanie ofertowe – przegląd instalacji gazowej urządzeń znajdujących się w obiektach będących własnością IPD.
  Data zakończenia: 2013-05-10
 7. Zapytanie ofertowe – wykonanie okresowych przeglądów kontroli stanu technicznego separatorów dla obiektów będących własnością IPD.
  Data zakończenia: 2013-05-10
 8. Zapytanie ofertowe – na wykonanie okresowej kontroli obiektów budowlanych.
  Data zakończenia: 2013-05-10