Przetarg nieograniczony. Budowa I etapu – zabudowy szeregowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenów zewnętrznych
Data publikacji: 20.12.2017

Zapytanie ofertowe – wykonanie przedsięwzięcia inwestycyjnego, pn. „Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” wewnętrznej instalacji gazowej wraz z ogrzewaniem hali zlokalizowanej w Świebodzicach przy ul. Wałbrzyskiej 38 na obszarze Świebodzickiego Parku Przemysłowego.”
Data publikacji: 14.12.2017

Zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych – dostawa i montaż stolarki drzwiowej i okiennej EI60 na terenie hali G, położonej w Świebodzicach przy ul. Wałbrzyskiej 38.
Data publikacji: 08.12.2017

Zapytanie ofertowe – wykonanie przedsięwzięcia inwestycyjnego, pn. „Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” systemu sygnalizacji pożaru (SAP) dla budynku zlokalizowanego w Dzierżoniowie przy ul. Strefowej 19 na obszarze Dzierżoniowskiego Parku Przemysłowego oraz dla budynku zlokalizowanego w Świdnicy przy ul. Towarowej 30 na obszarze Świdnickiego Parku Przemysłowego.”
Data publikacji: 07.12.2017

Zapytanie ofertowe – aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego
Data publikacji: 28.11.2017

Zapytanie ofertowe na zaprojektowanie wewnętrznej instalacji wodnej do celów przeciwpożarowych dla obiektów produkcyjno-magazynowych położonych w Świdnicy przy ul. Towarowa 28A oraz w Dzierżoniowie przy ul. Strefowej 19
Data publikacji: 17.11.2017

Badanie sprawozdań finansowych „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o. o. za rok obrotowy 2017 i rok obrotowy 2018 i sporządzenie opinii i raportów z badania przedmiotowych sprawozdań
Data publikacji: 14.11.2017

Dostawa i montaż zewnętrznego systemu CCTV na obiektach INVEST-PARK DEVELOPMENT Sp. z o.o. przy ul. Wałbrzyskiej 38 w Świebodzicach
Data publikacji: 08.11.2017

Zapytanie ofertowe na wykonanie robót elektrycznych m.in.: rozprowadzenie szynoprzewodów, kabli, montaż rozdzielnic w hali G, położonej w Świebodzicach przy  ul. Wałbrzyskiej 38.
Data publikacji: 06.11.2017

Zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych – wymurowanie ścian wewnętrznych wydzielających w hali G, położonej w Świebodzicach przy ul. Wałbrzyskiej 38.
Data publikacji: 31.10.2017

Zapytanie ofertowe  na realizację usługi polegającej na uporządkowaniu chodników wraz z koszeniem poboczy przyległych do ulicy Orzechowej i Brzoskwiniowej w Wałbrzychu
Data publikacji: 25.10.2017

Zapytanie ofertowe na realizację jednorazowej usługi polegającej na uporządkowaniu chodników wraz z koszeniem poboczy przyległych do ulicy Orzechowej i Brzoskwiniowej w Wałbrzychu
Data publikacji: 25.10.2017

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania czynności konserwacyjnych systemu detekcji gazu
Data publikacji: 20.10.2017

Zapytanie ofertowe na wykonanie kontroli systemu ogrzewania z uwzględnieniem efektywności energetycznej kotłów, zgodnie z Ustawą o charakterystyce energetycznej  art. 23.1.1 lit. a), c) dla obiektów będących własnością IPD Sp. z o.o.
Data publikacji: 10.10.2017

Zapytanie ofertowe  na realizację usługi polegającej na uporządkowaniu chodników wraz z koszeniem poboczy przyległych do ulicy Orzechowej i Brzoskwiniowej w Wałbrzychu
Data publikacji: 09.10.2017

Zapytanie ofertowe na zaprojektowanie i wykonanie wewnętrznej instalacji wodnej do celów przeciwpożarowych dla obiektów produkcyjno-magazynowych położonych w Świdnicy przy ul. Towarowa 28A oraz w Dzierżoniowie przy  ul. Strefowej 19
Data publikacji: 06.10.2017

Zapytanie ofertowe  na przeprowadzenie okresowej kontroli polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego obiektów będących własnością Spółki , zgodnie z Prawem Budowlanym art. 62 ust. 1 pkt. 1)  ppkt. a), b), c).
Data publikacji: 15.09.2017

Zapytanie ofertowe na realizację usługi odśnieżania na obiektach i terenach będących własnością Spółki .
Data publikacji: 15.09.2017

Unieważnienie postępowania na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: “Budowa I etapu – zabudowy szeregowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenów zewnątrzych” 
Data publikacji: 22.08.2017

Zapytanie ofertowe na wykonanie kompletnej dokumentacji dot. rozbudowy obiektu zlokalizowanego w Świdnicy przy ul. Towarowej 30
Data zakończenia: 25.08.2017 r.

Unieważnienie postępowania: “Wykonywanie usługi monitoringu i interwencji hali produkcyjno – magazynowej z częścią socjalno – biurową położonej przy ul. Południowej 3 w Wałbrzychu”.
Data publikacji: 21.07.2017

Zapytanie ofertowe ,, Budowa I etapu – zabudowy szeregowej (5 segmentów) wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenów zewnętrznych”
Data publikacji: 21.07.2017 r.

Informacja do oferentów – unieważnienie postępowania pn. „Budowa I etapu – zabudowy szeregowej (5 segmentów) wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenów zewnętrznych, zlokalizowanej w Wałbrzychu przy ul. Czereśniowej, działki gruntu 342/15, 342/14, 342/13,  342/12, 342/11, 342/10, 342/9, 342/8,  342/7, 342/6, 342/5 obręb 11 Poniatów”
Data publikacji: 21.07.2017 r.

Przetarg nieograniczony, dwustopniowy (ofertowanie – negocjacje)  dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Zaprojektuj i wybuduj” halę magazynową, położoną w Świebodzicach na terenie Świebodzickiego Parku Przemysłowego dz. gr. 750/3 i 747/14.”
Data publikacji: 14.07.2017 r.

Informacja o udzieleniu zamówienia – Informuję, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania, którego przedmiotem jest realizacja inwestycji pn. “Odbudowa w systemie “zaprojektuj i wybuduj” hali produkcyjno-magazynowej położonej w Świebodzicach na terenie świebodzickiego Parku przemysłowego dz. gr. 747/1, która ucierpiała w pożarze – Etap I”, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty
Data publikacji 12.07.2017 r.

Budowa w systemie „zaprojektuj i rozbuduj” halę produkcyjno-magazynową, położoną w Dzierżoniowie na terenie Dzierżoniowskiego Parku Przemysłowego dz. gr. 188/2

Informacja o udzieleniu zamówienia
Data publikacji: 10.07.2017 r.

Wykonywanie usługi monitoringu i interwencji hali produkcyjno–magazynowej z częścią socjalno–biurową położonej przy ul. Południowej 3 w Wałbrzychu
Data publikacji: 07.07.2017 r.

Unieważnienie postępowania na wykonywanie usługi monitoringu i interwencji hali produkcyjno–magazynowej  z częścią socjalno–biurową położonej przy ul. Południowej 3 w Wałbrzychu
Data publikacji: 07.07.2017 r.

Informacja o udzieleniu zamówienia – „Przeprowadzanie przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych, zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów § 3 ust. 2, 4 oraz Rozporządzeniem w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych § 10 ust. 13.”
Data publikacji: 04.07.2017 r.

Unieważnienie postępowania na przeprowadzenie oceny stanu ochrony przeciwpożarowej i BHP
Data publikacji: 03.07.2017 r.

Wykonywanie usługi monitoringu i interwencji hali produkcyjno–magazynowej  z częścią socjalno–biurową położonej przy ul. Południowej 3 w Wałbrzychu
Data publikacji: 29.06.2017 r.

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych , zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów § 3 ust. 2, 4 oraz Rozporządzeniem w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych § 10 ust. 13.

Data publikacji: 14.06.2017 r.

Informacja dla oferentów – unieważnienie postępowania na wykonanie kontroli system ogrzewana z uwzględnieniem efektywności energetycznej kotłów, zgodnie z Ustawą o charakterystyce energetycznej art. 23.1.1. lit. b) dla obiektów będących własnością IPD Sp. z o.o.
Data publikacji: 09.06.2017 r.

Przetarg nieograniczony: ,,Budowa I etapu – zabudowy szeregowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenów zewnętrznych”
Data publikacji: 31.05.2017 r.

Przetarg nieograniczony, dwustopniowy dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Odbudowa w systemie „zaprojektuj i wybuduj” hali produkcyjno-magazynowanej, położonej w Świebodzicach na terenie Świebodzickiego Parku Przemysłowego dz. gr. 747/1, która ucierpiała w pożarze.”
Data publikacji: 30.05.2017 r.

Zapytanie ofertowe dot. sprawdzenia systemu ogrzewania wraz z efektywnością energetyczną kotłów
Data publikacji: 23.05.2017 r.

Unieważnienie postępowania dot. zadania “Budowa I etapu – zabudowy szeregowej (5 segmentów) wraz  z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenów zewnętrznych, zlokalizowanej w Wałbrzychu przy ul. Czereśniowej, działki gruntu nr 342/15, 342/13, 342/12, 342/11, 342/10, 342/9, 342/ 8, 342/7, 342/6, 342/5 obręb 11 Poniatów”
Data publikacji: 23.05.2017 r.

Zapytanie ofertowe  na wykonanie czyszczenia przewodów spalinowych i dymowych, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków § 34 dla obiektów będących własnością IPD Sp. z o.o.
Data zakończenia: 05.06.2017 r.

Informacja o udzieleniu zamówienia – ,Przeprowadzenie okresowej kontroli polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego obiektów będących własnością Spółki
Data publikacji: 16.05.2017 r.

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie oceny stanu ochrony przeciwpożarowej i BHP
Data publikacji: 25.04.2017 r.

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie okresowej kontroli polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego obiektów będących własnością Spółki
Data publikacji: 19.04.2017 r.

Przetarg pisemny nieograniczony dwustopniowy  (ofertowanie – negocjacje) – postępowania dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn: ,,Budowa I etapu – zabudowy szeregowej (5 segmentów) wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenów zewnętrznych, zlokalizowanej w Wałbrzychu przy ul. Czereśniowej, działki gruntu nr 342/15, 342/14, 342/13, 342/12, 342/11, 34210, 342/9, 342/8, 342/7, 342/6, 342/5 obręb Poniatów 11”.
Data zakończenia: 08.05.2017 r.

Zapytanie ofertowe na realizację usługi : zakup i transport ( dostawa wraz z rozładunkiem na wskazane miejsce- ul. Uczniowska 34 Wałbrzych) kontenera – stróżówki w systemie przenośnym.
Data zakończenia: 06.02.2017 r.

Informacja o udzieleniu zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla zabudowy szeregowej zlokalizowanej w Wałbrzychu przy ul. Czereśniowej, działki gruntu nr 342/15, 342/14, 342/13, 342/12, 342/11, 342/10, 342/9, 342/8, 342/7, 342/6, 342/5, obręb 11 Poniatów
Data publikacji: 25.01.2017 r.

Informacja o udzieleniu zamówienia ,,Przeprowadzenie przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych, zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów § 3 ust. 2, 4 oraz Rozporządzeniem w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych § 10 ust. 13”
Data publikacji: 20.01.2017 r.

Spółka „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na wykonanie opomiarowania rurociągu gazu zasilającego promienniki gazowe na części hali zlokalizowanej w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 34 na terenie Wałbrzyskiego Parku Przemysłowego.
Data zakończenia: 27.01.2017 r.

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych , zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów
Data zakończenia: 16.01.2017 r..

Zapytanie ofertowe  na opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu wraz z niezbędnymi załącznikami oraz z zarządzaniem, doradztwem i nadzorem nad realizacją zadania w ramach poddziałania 1.3.4 Rozwój przedsiębiorczości – ZIT AW
Data zakończenia: 11.01.2017 r.