1. Zapytanie ofertowe – odśnieżanie posesji w Wałbrzychu
  Data zakończenia: 02.12.2016 r.
 2. Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla zabudowy szeregowej zlokalizowanej w Wałbrzychu przy ul. Czereśniowej, działki gruntu nr 342/15, 342/14, 342/13, 342/12, 342/11, 342/10, 342/9, 342/8, 342/7, 342/6, 342/5, obręb 11 Poniatów.
  Data zakończenia: 08.12.2016 r.
 3. Dotyczy wyboru oferty w zapytaniu ofertowym ogłoszonym na stronie internetowej Spółki w dniu 8.11.2016r.: „Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla zabudowy szeregowej zlokalizowanej w Wałbrzychu przy ul. Czereśniowej, działki gruntu nr 342/15, 342/14, 342/13, 342/12, 342/11, 342/10, 342/9, 342/8, 342/7, 342/6, 342/5, obręb 11 Poniatów.”
 4. Zapytanie ofertowe – odśnieżanie posesji 2016/2017
  Data zakończenia: 09.12.2016 r.
 5. Zapytanie ofertowe – czyszczenie przewodów spalinowych i wentylacyjnych
  Data zakończenia: 28.11.2016r.
 6. Zapytanie ofertowe – aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego
  Data zakończenia: 22.11.2016 r.
 7. Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla zabudowy szeregowej zlokalizowanej w Wałbrzychu przy ul. Czereśniowej, działki gruntu nr 342/15, 342/14, 342/13, 342/12, 342/11, 342/10, 342/9, 342/8, 342/7, 342/6, 342/5, obręb 11 PONIATÓW.
  Data zakończenia: 22.11.2016 r.
 8. Zapytanie ofertowe na uzupełnienie ubytków w drodze wewnętrznej o nawierzchni betonowej przy ul. Wałbrzyskiej 38 w Świebodzicach
  Data zakończenia: 15.11.2016
 9. Zapytanie ofertowe – odśnieżanie posesji 2016/2017
  Data zakończenia: 17.11.2016
 10. Zapytanie ofertowe wykonanie materiału filmowego i zdjęć z powietrza Osiedle Wałbrzych
  Data zakończenia: 7.11.2016
 11. Zapytanie ofertowe na wykończenie lokalu mieszkalnego nr 7 w budynku wielorodzinnym przy ul. Lawendowej 1 w Dzierżoniowie.
  Data zakończenia: 17.10.2016
 12. Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania czynności konserwacyjnych systemu detekcji gazu
  Data zakończenia: 17.10.2016
 13. Zapytanie ofertowe na wykonanie prac adaptacyjnych na terenie hali zlokalizowanej na obszarze Wałbrzyskiego Parku Przemysłowego przy ul. Uczniowskiej 34
  Data zakończenia: 01.09.2016
 14. Przetarg nieograniczony – wykonanie przedsięwzięcia inwestycyjnego, pn. „Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” systemu sygnalizacji pożaru (SAP) dla budynku zlokalizowanego w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 34 na obszarze Wałbrzyskiego Parku Przemysłowego.”
  Data zakończenia: 12.07.2016
 15. Zapytanie ofertowe na wykonanie prac naprawczych tynku w budynku przy ul. Lawendowej 1 w Dzierżoniowie
  Data zakończenia: 20.06.2016
 16. Zapytanie ofertowe w sprawie 5 letniej okresowej kontroli w zakresie badań instalacji elektrycznej i piorunochronnej zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 2) Ustawy Prawo budowlane – rok 2016
  Data zakończenia: 01.06.2016
 17. Zapytanie ofertowe na wykonanie operatów szacunkowych (wycen) metodą dochodową, zgodnie z wytycznymi Banku PKO BP, z podaniem wartości poszczególnych składników nieruchomości (7 nieruchomości): Dzierżoniów, Świdnica, Świebodzice, Wałbrzych
  Data zakończenia: 25.03.2016