1. Zapytanie ofertowe – odśnieżanie dachów hal 2015/2016
  Data zakończenia: 24.11.2015
 2. Zapytanie ofertowe – odśnieżanie posesji 2015/2016
  Data zakończenia: 24.11.2015
 3. Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa w systemie „zaprojektuj i wybuduj” drogi łączącej drogę powiatową i budowaną drogę gminną wraz z infrastrukturą towarzyszącą (oświetlenie, odwodnienie, itp.) na nieruchomości składającej się z działki gruntu nr 6/1 oraz części działek nr 27/10, 27/14, 4/1, 4/3, 4/5, 4/7, 5/5, obręb Chocicza Mała, gmina Września na terenie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie”.
  Data zakończenia: 5.11.2015
 4. Przetarg nieograniczony – Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego we wszystkich specjalnościach niezbędnych do prawidłowej realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: Budowa hali produkcyjno-magazynowej z częścią biurowo-socjalną oraz urządzeniami budowlanymi i zagospodarowaniem terenu na działce gruntu 13/2 obręb Chełstówek, gm. Twardogóra wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie
  Data zakończenia: 26.10.2015
 5. Zapytanie ofertowe na wykonanie wewnętrznej instalacji wodnej do celów ppoż dla obiektu zlokalizowanego w Dzierżoniowie przy ul Strefowej 15-17
  Data zakończenia: 26.10.2015
 6. Zapytanie ofertowe na wykonanie prac naprawczych w budynku przy ul. Orkana 23 a, 23 b, 23 c w Wałbrzychu.
  Data zakończenia: 19.10.2015
 7. Przetarg pisemny nieograniczony dwustopniowy dla przedsięwzięcia inwest. pn.:  Budowa hali produkcyjno-magazynowej z częścią biurowo-socjalną oraz urządzeniami budowlanymi i zagospod. terenu na działce gruntu 13/2 obręb Chełstówek, gm. Twardogóra wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie
  Data zakończenia: 23.10.2015
 8. Przetarg pisemny nieograniczony dwustopniowy – budowa w systemie „zaprojektuj i wybuduj” drogi łączącej drogę powiatową i budowaną drogę gminną wraz z infrastrukturą towarzyszącą (oświetlenie, odwodnienie, itp.) na nieruchomości obręb Chocicza Mała, gmina Września na terenie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie
  Data zakończenia: 07.10.2015
 9. Zawiadomienie wybór oferty przetarg nieograniczony dotyczący wykonania systemu sygnalizacji pożaru (SAP) Świdnica
 10. Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania czynności konserwacyjnych systemu detekcji gazu
  Data zakończenia: 18.09.2015
 11. Wykaz ofert zakwalifikowanych do II Etapu – negocjacje w postępowaniu przetargowym na wykonanie systemu SAP dla hali w Świdnicy ul. Towarowa 28A
 12. Zapytanie ofertowe na wykonanie czynności czyszczenia przewodów dymowych i spalinowych w halach produkcyjno-magazynowych będących własnością IPD: w Dzierżoniowie, Świdnicy, Świebodzicach i Wałbrzychu (Rozporządzenie Ministra  Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.09.2010 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych terenów Dz. U. Nr 109, poz. 719)
  Data zakończenia: 2015-09-11
 13. Zapytanie Ofertowe na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego podczas budowy hali produkcyjno-magazynowej w Dzierżoniowie
  Data zakończenia: 2015-09-04
 14. Zapytanie ofertowe na wykonanie czynności konserwacyjnych systemu detekcji gazu w halach produkcyjno-magazynowych będących własnością IPD: w Dzierżoniowie, Świdnicy, Świebodzicach i Wałbrzychu
  Data zakończenia: 2015-09-07
 15. Przetarg nieograniczony dotyczący wykonania systemu sygnalizacji pożaru (SAP) dla budynku zlokalizowanego w Świdnicy przy ul. Towarowej 28A
  Data zakończenia: 2015-09-08
 16. Zapytanie ofertowe na wykonanie prac związanych z wykonaniem separatora ropopochodnego na obszarze Świebodzickiego Parku Przemysłowego
  Data zakończenia: 2015-09-01
 17. Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania robót budowlanych w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 34
  Data zakończenia: 2015-09-01
 18. Zapytanie ofertowe na wykonanie wewnętrznej instalacji wodnej do celów przeciwpożarowych w Świdnicy, ul. Towarowa 30
  Data zakończenia: 2015-08-31
 19. Przetarg nieograniczony dotyczący wyłonienia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, który pełnił będzie swoją funkcję na budowie w Chociczy Małej
  Data zakończenia: 2015-08-25
 20. Zapytanie ofertowe na wykonanie prac naprawczych w budynku przy ul. Bolesława Krzywoustego 17, 19, 21 w Świdnicy
  Data zakończenia: 2015-08-10
 21. Zapytanie ofertowe i negocjacje – budowa ściany wydzielającej część hali w Świdnicy przy ul. Towarowej 28A
  Data zakończenia: 2015-08-06
 22. Zapytanie ofertowe – rozbudowa wewnętrznej instalacji hydrantowej w budynku przy ul. Wałbrzyskiej 38 w Świebodzicach
  Data zakończenia: 2015-07-21
 23. Pozwolenia na budowę hal w Wałbrzychu, Nowej Rudzie, Kłodzku i Bolesławcu
  Data zakończenia: 2015-02-02
 24. 2 (dwa) powtórne przetargi nieograniczone, dwustopniowe – wyniki
  Data zakończenia: 2015-01-13