1. Zamówienie na roboty budowlane – Budowa Parku Przemysłowego w Świebodzicach – przetarg nieograniczony; Numer ogłoszenia: 55689 – 2011; data zamieszczenia: 16.02.2011.
  Data zakończenia: 2011-03-02
 2. Zapytanie o oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla realizacji trzech zadań inwestycyjnych.
  Data zakończenia: 2011-03-02
 3. Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego Budowa Parku Przemysłowego w Dzierżoniowie.
  Data zakończenia: 2011-02-28
 4. Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego Budowa Parku Przemysłowego w Świdnicy- przetarg nieograniczony; Numer ogłoszenia: 44015 – 2011; data zamieszczenia: 07.02.2011.
  Data zakończenia: 2011-02-28
 5. Zamówienie na roboty budowlane – Budowa Parku Przemysłowego w Świdnicy- przetarg nieograniczony; Numer ogłoszenia: 44015 – 2011; data zamieszczenia: 07.02.2011.
  Data zakończenia: 2011-02-21
 6. Zamówienie na roboty budowlane – Budowa Parku Przemysłowego w Dzierżoniowie – przetarg nieograniczony; Numer ogłoszenia: 42257 – 2011; data zamieszczenia: 04.02.2011.
  Data zakończenia: 2011-02-18
 7. Uzupełnienie – przetarg Budowa Parku Przemysłowego w Dzierżoniowie – przetarg nieograniczony; Numer ogłoszenia: 42257 – 2011; data zamieszczenia: 04.02.2011.
  Data zakończenia: 2011-02-18
 8. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Zakup usługi doradczej – analiza rynku z uwzględnieniem obecnych i prognozowanych trendów inwestycyjnych..
  Data zakończenia: 2011-02-18
 9. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.
  Data zakończenia: 2011-02-10