1. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego we wszystkich specjalnościach niezbędnych do prawidłowej realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego w Wałbrzychu .
  Data zakończenia: 2014-05-07
 2. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego we wszystkich specjalnościach niezbędnych do prawidłowej realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego w Nowej Rudzie.
  Data zakończenia: 2014-05-07
 3. Przetarg nieograniczony – postępowanie przetargowe na wykonanie usługi, pn. Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego we wszystkich specjalnościach niezbędnych do prawidłowej realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego -Kłodzko (Jaszkowa Dolna).
  Data zakończenia: 2014-05-05
 4. Przetarg nieograniczony – postępowanie przetargowe na wykonanie usługi, pn. Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego we wszystkich specjalnościach niezbędnych do prawidłowej realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego – Bolesławiec.
  Data zakończenia: 2014-05-05
 5. Powtórzony przetarg nieograniczony – postępowanie przetargowe na wykonanie usługi, pn. Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego we wszystkich specjalnościach niezbędnych do prawidłowej realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego – Wałbrzych.
  Data zakończenia: 2014-04-28
 6. Powtórzony przetarg nieograniczony – postępowanie przetargowe na wykonanie usługi, pn. Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego we wszystkich specjalnościach niezbędnych do prawidłowej realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego – Nowa Ruda.
  Data zakończenia: 2014-04-28
 7. Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania robót budowlanych – parkingu o powierzchni 600m2 w Dzierżoniowie na terenie Dzierżoniowskiego Parku Przemysłowego..
  Data zakończenia: 2014-04-25
 8. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego na wykonanie usługi, pn. Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego we wszystkich specjalnościach niezbędnych do prawidłowej realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego – Wałbrzych.
  Data zakończenia: 2014-04-25
 9. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego na wykonanie usługi, pn. Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego we wszystkich specjalnościach niezbędnych do prawidłowej realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego – Nowa Ruda.
  Data zakończenia: 2014-04-25
 10. Zapytanie ofertowe na wykonanie prac naprawczych dot. budynku przy ul. Orkana w Wałbrzychu .
  Data zakończenia: 2014-04-09
 11. Zapytanie ofertowe na wykonanie prac naprawczych dot. budynku przy ul. Lawendowej w Dzierżoniowie .
  Data zakończenia: 2014-04-09
 12. Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania wewnętrznej sieci wodociągowej w Świebodzicach na terenie Świebodzickiego Parku Przemysłowego. .
  Data zakończenia: 2014-04-09