Data rozpoczęcia: 2012-09-26 Data zakończenia:2012-10-02
Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 337842-2012 z dnia 2012-09-07 r. Ogłoszenie o zamówieniu – Wałbrzych
Zamówienie obejmuje: 1) wykonanie Robót na zadaniu inwestycyjnym pn.: Rozwój Świdnickiego Parku Przemysłowego poprzez jego rozbudowę zgodnie z pozwoleniem na budowę, Dokumentacją projektową, Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru…
Termin składania ofert: 2012-09-27

 

Numer ogłoszenia: 366448 – 2012; data zamieszczenia: 26.09.2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 337842 – 2012 data 07.09.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

INVEST-PARK DEVELOPMENT Sp. z o.o., ul. Uczniowska 21, 58-306 Wałbrzych, woj. dolnośląskie, tel. 74 646 25 70, fax. 74 646 25 74.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
  • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.09.2012 godzina 11:00, miejsce: Siedziba INVEST-PARK DEVELOPMENT sp. z o.o., ul. Uczniowska 21, 58-306 Wałbrzych, pok. Nr 130 (sekretariat)..
  • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.10.2012 godzina 11:00, miejsce: Siedziba INVEST-PARK DEVELOPMENT sp. z o.o., ul. Uczniowska 21, 58-306 Wałbrzych, pok. Nr 130 (sekretariat)..

 

  Załączniki
 

Zaktualizowana (26.09.2012r.) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia DI/01/SPP-etapII/2012 (plik .pdf)