Data rozpoczęcia: 2011-01-17 Data zakończenia:2011-02-03
Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 18969-2011 z dnia 2011-01-17 r. Ogłoszenie o zamówieniu – Wałbrzych
Zamówienie obejmuje wykonanie robót budowlanych obejmujących przebudowę hali produkcyjnej o powierzchni użytkowej 9,208,42 m2 oraz przyległego budynku administracyjno – socjalnego trzykondygnacyjnego o powierzchni 4.229,10 m2. Zamiarem…
Termin składania ofert: 2011-02-01

Numer ogłoszenia: 32803 – 2011; data zamieszczenia: 28.01.2011

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 18969 – 2011 data 17.01.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

INVEST-PARK DEVELOPMENT Sp. z o.o., ul. Uczniowska 21, 58-306 Wałbrzych, woj. dolnośląskie, tel. 74 646 25 70, fax. 74 646 25 74.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
  • W ogłoszeniu jest: 01.02.2011 godzina 09:00, miejsce: INVEST-PARK DEVELOPMENT sp. z o.o., ul. Uczniowska 21, 58-306 Wałbrzych, pok. Nr 130..
  • W ogłoszeniu powinno być: 03.02.2011 godzina 09:00, miejsce: INVEST-PARK DEVELOPMENT sp. z o.o., ul. Uczniowska 21, 58-306 Wałbrzych, pok. Nr 130.

Zmiana Załącznika nr 8 do SWIZ

w zakresie Budynek socjalno – administracyjny, Projekt wykonawczy instalacje elektryczne pomieszczeń socjalnych.

Zmienione rysunki: Projekt Wykonawczy – instalacje elektryczne pomieszczeń socjalnych

  Załączniki
Nie dodano dokumentów.