Data rozpoczęcia: 2011-01-17 Data zakończenia:2011-02-01

Logo funduszy

Wałbrzych: Budowa Parku Przemysłowego w Świebodzicach
Numer ogłoszenia: 18969 – 2011; data zamieszczenia: 17.01.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy P.z.p uzupełnia się Załącznik nr 8 o następujące elementy: 

1. Budynek socjalno – administracyjny

Projekt wykonawczy instalacje sanitarne ( wod – kan, wentylacja i CO) dla części administracyjno – socjalnej

a) inst. wod – kan SW01.pdf

b) inst. wymiany pow. SW02.pdf

2. Hala produkcyjno magazynowa

Projekt budowlany – zamienny branża sanitarna instalacje grzewcze – ogrzewanie promiennikowe hali

a) ogrzewanie podpiwniczenia – grzejniki – 4,5 m.pdf

b) opis_techniczny_promienniki_hala KOMAR.pdf

c) rozwinięcie instalacji CO w podpiwniczeniu.pdf

Treść ogłoszenia o przetargu 

  Załączniki
Nie dodano dokumentów.