Data rozpoczęcia: 2012-09-25 Data zakończenia:2012-10-01

Mamy przyjemność zaprosić Państwa do złożenia swojej oferty na wykonanie posadzki (obciążenie na 5 ton) na hali położonej w Świebodzicach przy ul. Wałbrzyskiej 38 (dz. nr 747/18) – firma ATP.

Zadanie będzie polegało na:

– zdjęciu wierzchniej warstwy istniejącej posadzki,

– zagęszczenie podłoża, ewentualne dodanie stabilizacji,

– ułożeniu odpowiednio warstw: chudego betonu, foli PE, płyty żelbetowej betonu np. B-25, utwardzacza powierzchniowego.

Powierzchnia posadzki, którą należy wykonać to około 400m2.

Uwaga: przy przygotowaniu oferty proszę uwzględnić, iż prace będą musiały być skoordynowane z trwającą na obiekcie produkcją.

Przed złożeniem oferty należy odbyć wizję lokalną w celu zapoznania się z obiektem. Na wizję lokalną należy umówić się w godzinach od 8.00-14.00 z Panem Jerzy Andruszko nr tel. 605 615 503.

Do składanej oferty należy dołączyć oświadczenie o odbytej wizji lokalnej.

Uprzejmie proszę podać cenę jednostkową (zł/m2) oraz termin wykonania zamówienia.

Swoją ofertę należy przesłać w terminie do 01.10.2012 r. do godziny 12.00.

Drogą pocztową lub osobiście na adres: ul. Uczniowska 21, 58-306 Wałbrzych

lub na adres e-mailowy: dagmara.stepien@ipdevelopment.pl (ofertę należy podpisać i zeskanować).

  Załączniki
Nie dodano dokumentów.