Data rozpoczęcia: 2013-07-16 Data zakończenia:2013-07-22

Zapytanie ofertowe

na wykonanie prac naprawczych dot. budynku przy ul. Orkana 23a, 23b, 23c w Wałbrzychu

Spółka „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym na wykonanie prac remontowo – naprawczych dot. budynku wielorodzinnym przy ul. Orkana 23a, 23b, 23c w Wałbrzychu (dzielnica Poniatów).

Zakres prac remontowo-naprawczych:

Naprawa powierzchni z Polbruku ok. 150m² przed wejściem do budynków 23a, 23b, 23c tj.:

– ręczne rozebranie nawierzchni kostki kamiennej rzędowej o wys. 14cm na podsypce piaskowej;

– rozebranie krawężników betonowych 15*30cm;

– wykonanie podsypki piaskowej z zagęszczeniem ręcznym (grubość warstwy po zagęszczeniu 3cm)

– zagęszczenie warstwy ubijakami mechanicznymi;

– chodniki z kostki betonowej „POLBRUK” na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem;

– wjazdy bramowe z kostki betonowej „POLBRUK” na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem;

– zakończenie prac polegających na przywróceniu powierzchni z kostki kamiennej rzędowej (Polbruk) do stanu pierwotnego.

Podczas sporządzania oferty należy uwzględnić koszty wykonania robót naprawczych wraz z materiałami budowlanymi niezbędnymi do wykonania powyższych prac.

Zainteresowanych zapraszamy na dokonanie wizji lokalnej na terenie budynku.

W związku z powyższym prosimy o bezpośredni kontakt z Panią Sylwią Kołacz, tel. (74) 646- 25- 78 lub adres mailowy: sylwia.kolacz@ipdevelopment.pl

Oferty prosimy składać do 22 lipca 2013r. do godziny 10.00 w formie papierowej w siedzibie Spółki przy ul. Uczniowskiej 21 w Wałbrzychu (budynek Urzędu Skarbowego), pokój nr: 130 lub w formie skanu prosimy przesłać na adres mailowy: sylwia.kolacz@ipdevelopment.pl

  Załączniki
Nie dodano dokumentów.