Data rozpoczęcia: 2014-08-14 Data zakończenia:2014-08-21

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie prac budowlanych w hali produkcyjno – magazynowej, położonej w Dzierżoniowie przy ul. Strefowej 19, polegających na:

a) demontażu istniejącej bramy do hali o wymiarach 2,5m na 2,5 m (demontaż powinien być przeprowadzony w taki sposób, aby w przyszłości można było zamontować bramę w innym miejscu. Elementy bramy winny być odpowiednio zabezpieczone i będą składowane w wyznaczonej przez Zamawiającego części hali).

b) dostosowaniu otworu po bramie do montażu w tym samym otworze dwóch bram o wymiarach 4,5m na 4,5m (1. brama zewnętrzna szybkobieżna rolowana lub składana, foliowa, 2. brama zewnętrzna rolowana typowa – ze względu na potencjalną kolizję z promiennikiem znajdującym się w hali nie będzie prawdopodobnie możliwości zastosowania bramy segmentowej;

c) dostarczeniu oraz zamontowaniu dwóch bram: 1. brama zewnętrzna szybkobieżna rolowana lub składana, foliowa, sterowana na pomocą dwóch fotokomórek reagujących za zbliżający się do bramy obiekt (z możliwością przełączenia na sterowanie ręczne poprzez przyciski wewnątrz hali) 2. brama zewnętrzna rolowana typowa sterowana wewnątrz hali za pomocą przycisków – ze względu na potencjalną kolizję z promiennikiem znajdującym się w hali nie będzie prawdopodobnie możliwości zastosowania bramy segmentowej;

W cenie należy uwzględnić w szczególności wszelkie koszty związane z demontażem, utylizacją odpadów, przeniesieniem istniejących instalacji w przypadku wystąpienia kolizji, wykonaniem podkonstrukcji pod nowe bramy, wykonaniem odpowiednich uszczelnień, wykonaniem obróbek, uzupełnień w obudowie hali, wykonaniem zasilania i sterowania bram, transportem, dojazdami, itp.

W ofercie należy podać również długość gwarancji oraz warunki serwisowania/przeglądów bram w celu utrzymania gwarancji. Proszę podać również informację o szybkości reakcji serwisu w przypadku wystąpienia awarii lub uszkodzenia bram.

Ze względu na zobowiązania wobec przyszłego najemcy ważny jest termin wykonania tj. do 30.09.2014 r. Prosimy o potwierdzenie terminu wykonania zamówienia.

Istnieje możliwość wizji lokalnej po wcześniejszym umówieniu się (tel. 74 646 25 76).

Swoją ofertę należy podpisać, zeskanować oraz przesłać na adres email: mariusz . fedoruk@ipdevelopment.pl albo złożyć w formie pisemnej w siedzibie INVEST-PARK DEVELOPMENT sp. z o.o. ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych w sekretariacie w terminie do 21 .0 8 .201 4 r.

W załączeniu przedstawiono rzut hali z zaznaczonym miejscem wymiany bramy, zdjęcie istniejącej bramy oraz przykładowe rozwiązanie montażu dwóch bram.

  Załączniki
istniejaca brama dzierzoniow.JPG

 

przykladowe rozwiazanie 1.JPG

 

przykladowe rozwiazanie 2.JPG

 

Rzut hali – plik .pdf