Data rozpoczęcia: 2014-08-05 Data zakończenia:2014-08-14

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania robót budowlanych – przebudowa układu komunikacyjnego (dróg wewnętrznych) w Dzierżoniowie na terenie Dzierżoniowskiego Parku Przemysłowego.

Spółka „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym na wykonanie przebudowy układu komunikacyjnego na terenie Dzierżoniowskiego Parku Przemysłowego przy ul. Strefowej – zgodnie z załączonym opisem.

Zakres Prac obejmuje:

1) Poszerzenie istniejącego przejazdu z 3 na 6m (przełożenie krawężnika, wykonanie podbudowy, ułożenie kostki betonowej);

2) Wykonanie dwóch miejsc składowania odpadów (wykonanie podbudowy, ułożenie płyt ażurowych o gr. 10cm);

3) Wykonanie drogi wewnętrznej kosztem parkingu i chodnika (przełożenie kostki oraz obrzeży, ułożenie dodatkowych krawężników);

W celu lepszego zobrazowania zakresu prac zaleca się zapoznanie z miejscem robót oraz jego otoczeniem. W tym celu prosimy o kontakt pod numerem tel. (+48) 74 646 25 77

Oferty prosimy składać do 14.08.2014 r. do godziny 10.00 w formie elektronicznej na wskazany niżej adres mailowy: robert.strzelecki@ipdevelopment.pl

  Załączniki
 

1.jpg

 

 

2.jpg

 

 

3.jpg