Data rozpoczęcia: 2014-04-02 Data zakończenia:2014-04-09

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania sieci wodociągowej w Świebodzicach na terenie Świebodzickiego Parku Przemysłowego.

Spółka „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym na wykonanie prac dotycząccy wykonania sieci wodociągowej w Świebodzicach na terenie Świebodzickiego Parku Przemysłowego.

Zakres Prac obejmuje:

1) Sieć o średnicy 50mm PE HD De 50 – ilość 57 mb

2) Sieć o średnicy 90mm PE HD De 90 – ilość 137 mb

3) 2szt. hydrantów naziemnych DN 80

Wodociąg jest siecią wewnętrzną planowany przebieg w terenie zielonym, a w 3 miejscach przechodzi pod terenem utwardzonym. Przegieg sieci przedstawiony na załączonych rysunku.

Oferty prosimy składać do 09.04.2014 r. do godziny 10.00 w formie elektronicznej na wskazany niżej adres mailowy: robert.strzelecki@ipdevelopment.pl

  Załączniki
 

Załącznik nr 1 – Planowany przebieg sieci