Data rozpoczęcia: 2014-09-09 Data zakończenia:2014-09-12

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapraszamy do składania wstępnych ofert oraz do negocjacji, na wykonanie prac budowlanych polegających na

wykonaniu ściany (na pełną wysokość) wydzielającej część hali położonej w Świdnicy przy ul. Towarowej 28A (zgodne z załączonym rysunkiem – ściana zaznaczona na czerwono) za pomocą płyt warstwowych, o grubości nie mniejszej niż 60mm. Dopuszcza się wypełnienie ściany PIR-em, PU, wełną mineralną lub styropianem. Przewidywana dł. ściany to około 68m, wysokość hali około 6,5 m. W załączeniu zamieszczamy zdjęcie wnętrza hali. Wycenie podlega wykonanie ściany wraz z dostarczeniem materiału (ewentualnie z wykonaniem podkonstrukcji), ponadto z wykonaniem niezbędnych obróbek blacharskich, uszczelnień (połączenie dachu, posadzki oraz obróbki pionowe przy słupach), itp.

Istnieje możliwość wizji lokalnej po wcześniejszym umówieniu się tel. 74 646 25 76.

Uprzejmie proszę o podanie w ofercie ceny za w/w prace oraz określenie terminu wykonania zamówienia.Ze względu na zobowiązania wobec przyszłego najemcy preferowany jest termin wykonania do 30.09.2014 r.

Swoją ofertę należy podpisać, zeskanować oraz przesłać na adres email: mariusz.fedoruk@ipdevelopment.pl w terminie do 12.09.2013 r. do godziny 14.00 lub złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty w sekretariacie Spółki przy ul. Uczniowskiej 16.

Dodatkowe zdjęcia wnętrza hali (plik .zip)

  Załączniki
Rzut hali w Świdnicy z oznaczeniem przebiegu ściany (plik pdf)

 

Zdjęcie wnętrza hali (plik .jpg)