Data rozpoczęcia: 2014-11-07 Data zakończenia:2014-11-18

Zapytanie ofertowe i negocjacje dotyczące wyłonienia inspektora nadzoru inwestorskiego do prawidłowej realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na wykonaniu makroniwelacji części działki gruntu nr 93/21 (obręb Poniatów 8) położonej w Wałbrzychu w rejonie ul. Villardczyków wraz z odwodnieniem obszaru objętego inwestycją i budową zjazdu na przedmiotową nieruchomość.
Oferty prosimy składać do 18.11.2014 r. do godziny 15.00 w formie elektronicznej na wskazany niżej adres mailowy: robert.strzelecki@ipdevelopment.pl

Pozostałe załączniki: kliknij, aby pobrać

L.p.

Oznaczenie Załącznika

Nazwa Załącznika – kliknij, aby pobrać

1. Dokumentacja projektowa Dokumentacja projektowa plik .zip
  Załączniki
 

Projekt Umowy – Inspektor.pdf

 

 

SIWP.pdf

 

 

Wb Villardczyków makroniwelacja_geologia.pdf