Data rozpoczęcia: 2013-05-01 Data zakończenia:2013-05-10

„INVEST-PARK DEVELOPMENT „ Sp. z o.o. Zaprasza do złożenia oferty cenowej dotyczącej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych dymowych,wentylacyjnych na halach produkcyjno -magazynowych które,są własnością IPD :

Hala w Dzierżoniowie, hala w Świdnicy, hala w Wałbrzychu, hala w Świebodzicach przy ulicy Wałbrzyskiej 38: (budynek kotłowni nr inw. 101-68, Budynek stacji uzdatniania wody nr inw. 101-69, Budynek stacji transformatorowej nr inw. 101-7, Budynek galwanizerni nr inw. 101-4, Magazyn (bunkier) nr inw. 104-75, Budynek magazynu głównego nr inw. 104-24, Budynek socjalny biurowiec nr. inw. 105-71, Hala produkcyjna nr inw. 101-72, Budynek sprężarkowni nr inw. 101-70,Budynek straży plus biura nr inw. 109-22) ,Budynek biurowo –mieszkalny w Żarowie. Obiekty położone w Świebodzicach przy ulicy Świdnickiej 57 (tj. Budynek administracyjny, Budynek socjalny, Budynek stacji transformatorowej, Budynek hali produkcyjnej + budynek rozdzielni pary).

Oferty należy przesyłać na adres henryk.pietron@ipdevelopment.pl do dnia 10.05.2013 roku do godziny 10.00.

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt z Panem Henrykiem Pietroń pod numerem telefonicznym 74 646 25 78

Podstawa do wykonania przeglądów Prawo Budowlane art.62 ust.1 pkt.1c P B

Wykonanie kontroli stanu technicznego przewodów kominowych dymowych, spalinowych, wentylacyjnych na halach produkcyjno-magazynowych:

Wybrana oferta:

Kominiarska Spółdzielnia Pracy św. Floriana RZK nr 17 w Wałbrzychu

ul. Psie Pole 6

58-301 Wałbrzych

  Załączniki
Nie dodano dokumentów.