Data rozpoczęcia: 2012-03-12 Data zakończenia:2012-03-19

W związku z prowadzonymi pracami remontowo – modernizacyjnymi na terenie Świebodzickiego Parku Przemysłowego (główna hala) oraz przygotowanie i dostosowanie obiektów do potrzeb najemców, uprzejmie zapraszamy Państwa do złożenia swojej oferty na wykonanie niżej wymienionych prac:

a) Malowanie otynkowanej ściany (oczyszczenie/umycie, zagruntowanie, pomalowanie ściany na biało),

Dodatkowe informacje:

– ściana, która wymaga pomalowania znajduje się na części hali, którą zajmuje najemca prowadzący cały czas produkcję,

– ściana ma wysokość około 6,5 m,

– powierzchnia około 700 m2,

– zapraszamy na wizję lokalną w dniach od 13.03.2012 r. do 16.03.2012 r. w godzinach od 8.00 do 15.00

Cenę należy podać za 1m2 pomalowanej ściany oraz termin wykonania prac.

Ofertę należy przesłać do 19.03.2012 r. do godziny 12.00

Uprzejmie prosimy o przesłanie swojej oferty na adres e-mailowy: dagmara.stepien@ipdevelopment.ploraz ipd@ipdevelopment.pl

  Załączniki
Nie dodano dokumentów.