Data rozpoczęcia: 2013-05-13 Data zakończenia:2013-05-17

Zapytanie ofertowe

na wykonanie oczyszczenia urządzeń służących ochronie środowiska – separatorów

„INVEST- PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o., zwraca się z zapytaniem ofertowym na wykonanie usługi polegającą na oczyszczeniu separatorów mieszczących się przy obiektach, których wykaz stanowi załącznik nr 1.

Oferty prosimy składać najpóźniej do dnia 17.05.2013 r. do godz. 10.00 w siedzibie Spółki „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o., która mieści się przy ul. Uczniowskiej 21 w Wałbrzychu (58-306), bądź przesłać drogą elektroniczną na adres: henryk.pietron@ipdevelopment.pl.

Załącznik nr 1

Wykaz obiektów:

1. Wałbrzych, ul. Uczniowska 34

Hala produkcyjna o pow. użyt. 6 341,66 m², separator koalescencyjny węglowodorów HAURATON typ Aquafix SKG2BP 30;

– należy dokonać przez firmę posiadającą odpowiednie zezwolenia i uprawnienia usługę polegającą na oczyszczeniu separatora tj. odbiorze odpadów niebezpiecznych – osadów i mieszanin, demontażu i czyszczeniu filtra oraz pozostałych elementów składowych, a w razie konieczności ich wymiany, unieszkodliwienie odpadów w punkcie utylizacji, zgodnie z wymogami przepisów o odpadach.

W/w czynności należy dokonać do 24 maja 2013r.

Dzierżoniów, ul. Strefowa 15-17

1. Hala produkcyjna o pow. użyt. 2 890,00 m², betonowy separator koalescencyjny węglowodorów HAURATON typ Aquafix SKBP 10/100.

należy dokonać przez firmę posiadającą odpowiednie zezwolenia i uprawnienia usługę polegającą na oczyszczeniu separatora tj. odbiorze odpadów niebezpiecznych – osadów i mieszanin, demontażu i czyszczeniu filtra oraz pozostałych elementów składowych, a w razie konieczności ich wymiany, unieszkodliwienie odpadów w punkcie utylizacji, zgodnie z wymogami przepisów o odpadach.

W/w czynności należy dokonać do 24 maja 2013r.

W związku z zapytaniem ofertowym na wykonanie oczyszczenia separatorów służących ochronie środowiska na niżej wymienionych obiektach:

1. Wałbrzych ul. Uczniowska 34 – hala produkcyjno-magazynowa;

2. Dzierżoniów ul. Strefowa 15-17 – hala produkcyjno-magazynowa

Spółka „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu informuję, iż na podstawie przeprowadzonego porównania wybrano ofertę, która jest najkorzystniejsza pod względem cenowym tj.:

Zakład Usługowy Mijalski Jerzy

Wodno – Malioracyjny i Kanalizacyjny

Ul. Gersona 8/9 51-665 Wrocław

  Załączniki
Nie dodano dokumentów.