Data rozpoczęcia: 2012-04-25 Data zakończenia:2012-04-30

Zapytanie ofertowe na wykonanie okresowej kontroli obiektów budowlanych

„INVEST- PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o., zwraca się z zapytaniem ofertowym na wykonanie okresowych przeglądów obiektów budowlanych dla obiektów, których wykaz stanowi załącznik nr 1, wg następujących wytycznych:

 1. Wykonanie przeglądów wiosennych i jesiennych dla obiektów o powierzchni dachu powyżej 1000 m² oraz o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m² zgodnie z art. 62.ust. 1 pkt. 1) lit. a) i b) Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994;
 2. Wykonanie rocznego przeglądu wszystkich pozostałych obiektów budowlanych zgodnie z art. 62.ust. 1 pkt. 3) Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994;
 3. W przypadku obiektów zlokalizowanych przy ul. Towarowej 30 w Świdnicy oraz przy ul. Strefowej 15-17 w Dzierżoniowie, z uwagi na fakt, iż są to obiekty oddane do użytkowania w październiku 2011 r., dodatkowo założenie książki obiektu budowlanego.

Oferty prosimy składać najpóźniej do dnia 30.04.2012 r. do godz. 10.00 w siedzibie naszej Spółki, która mieści się przy ul. Uczniowskiej 21 w Wałbrzychu (58-306), bądź przesłać drogą elektroniczną na adres:aneta.rapiejko@ipdevelopment.pl.

Załącznik nr 1

Wykaz obiektów:

Świebodzice, ul. Świdnicka 57

 1. Budynek administracyjny o pow. użyt. 254 m²,
 2. Budynek socjalny o pow. użyt. 585,8 m²,
 3. Budynek stacji transformatorowej o pow. użyt. 43,15 m²,
 4. Budynek hali produkcyjnej o pow. użyt. 4.299,2 m² + budynek rozdzielni pary 85,9 m².

Świebodzice, ul. Wałbrzyska 38

 1. Budynek wiaty magazynowej 104-51, o pow. użyt. 180 m²,
 2. Budynek magazynu głównego 104-24 o pow. użyt. 803 m²,
 3. Budynek socjalny 105-71 o pow. użyt. 4 230m m²,
 4. Budynek sprężarkowni 101-70 o pow. użyt. 401,8 m²,
 5. Budynek hali produkcyjnej 101-72 o pow. użyt. 9 211 m²,
 6. Budynek magazynu głównego 104-10 o pow. użyt. 704 m²,
 7. Budynek portierni o pow. uzyt. 245 m²,
 8. Magazyn 104-75 o pow. użyt. 49,8 m²,
 9. Magazyn 104-80 o pow. użyt. 49,8 m²,
 10. Estakada nad ul. Wałbrzyską
 11. Budynek galwanizerni 101-4 o pow. użyt. 2 846 m²,
 12. Budynek straży + biura 109-22 o pow. użyt. 263 m²,
 13. Budynek stacji transformatorowej 101-7 o pow. użyt. 76 m²,
 14. Budynek kotłowni 101-68 o pow. użyt. 937,80 m²,
 15. Stacja uzdatniania wody 101-69 o pow. użyt. 414,50 m².

Wałbrzych, ul. Południowa 3

 1. Hala produkcyjna o pow. użyt. 1 620 m² .

Wałbrzych, ul. Uczniowska 34

 1. Hala produkcyjna o pow. użyt. 6 341,66 m²,

Świdnica, ul. Towarowa 30

1. Hala produkcyjna o pow. użyt. 5 191,09 m².

Dzierżoniów, ul. Strefowa 15-17

1. Hala produkcyjna o pow. użyt. 2 890,00 m²

Żarów, ul. Zamkowa 1

 1. Budynek biurowy z częścią mieszk. o pow. użyt. 1 043 m²
  Załączniki
Nie dodano dokumentów.